ANTANAS JANKAUSKAS
Philatelic homepage "LITUANICA"
ŠIS-TAS APIE LIETUVOS FILATELIJĄ


Kaunas
(Updated 17 October 2019)

About me || Email Me ||

PARDUODAMI PAŠTO ŽENKLAI
STAMP COLLECTION ON SALE

Pašto ženklų "parduotuvė", kurioje atskirais lotais parduodu savo surinktos pašto ženklų kolekcijos dalis, yra "atidaryta" visą laiką. / The "Shop" where I'm selling part of my postage stamp collection is opened 24h/day, 7days/week.
Naudinga informacija / Useful information

LIETUVA / LITHUANIA
Pašto ženklai 1918-1940 m.
Postage stamps 1918-1940.


Vietinės laidos.
Local postage stamps.


Vilniaus kraštas. 1920-1922.
Litwa Srodkowa. 1920-1922.


Klaipėdos kraštas. 1920-1939.
Memel. 1920-1939.


1941 m. "Birželinės" laidos.
WWII occupation of Lithuania (The 1941 "June" issues).


Sovietiniai pašto ženklai, skirti Lietuvos SSR. 1947-1990.
Soviet stamps devoted to Soviet Lithuania. 1947-1990.


Pašto ženklai 1990-2014 m.
Postage stamps 1990-2014.


Pašto istorija - vokai, atvirukai, ir kt.
Postal history - covers, post cards, etc.


Katalogai, knygos, albumai.
Catalogues, books, albums.


* * * * *
KATALOGAI / CATALOGUES

Falsifikatai Lietuvos filatelijoje / Forgeries in Lithuanian Philately
Čia galite pavartyti keliasdešimt katalogo puslapių.
Here you can take a look.
Šis vadovas skirtas filatelistams, kurie domisi Lietuvos pašto ženklais. Filatelistams anksčiau ar vėliau tenka spręsti pašto ženklų ar pašto antspaudų autentiškumą. Filatelistai, kurie perka aukcionuose, ypač internete, turi priimti sprendimus patys - vizualiai įvertinti, ar pašto ženklas yra tikras ar suklastotas. Šio leidinio tikslas - padėti filatelistams atskirti dažnai filatelijos rinkoje pasitaikančias klastotes. Šiame vadove pateikiami pašto ženklų, pašto datos antspaudų, specialių Lietuvos 1918–1990 m. pašto antspaudų, Vidurio Lietuvos, Klaipėdos krašto, vietinių laidų (Telšių, Gardino, Varviškių), Vokietijos okupacijos Antrojo pasaulinio karo pradžioje metu išleistų taip vadinamų „birželinių“ pašto ženklų, cepelinų pašto ir kt. falsifikatų pavyzdžiai. Katalogo tekstas yra lietuvių ir anglų kalbomis. Ženklai yra išvardyti chronologine tvarka. Visi ženklai, spausdinimo variantai ir plokščių rūšys yra išvardytos pagal A. Jankausko „Specialaus Lietuvos pašto ženklų katalogo (1918–2012)“ numeraciją. Pagrindiniai šios knygos ženklų numeriai sutampa su „Michel“ katalogo numeracija. Datos pašto antspaudai yra pateikti pagal V Fugalevičiaus katalogo numeraciją. Knygos ISBN 978-609-475-237-7 A4 formatas. 416 p. Apie 4500 spalvotų iliustracijų. Svoris ~ 1,75 kg.
Užsakymo forma.
Philatelists collecting Lithuanian postage stamps sooner or later have to deal with the authenticity of postage stamps or postmarks. Philatelists who buy at auctions, especially on the Internet, have to make decisions by themselves – to visually assess whether a postage stamp is real or forged. The purpose of this publication is to help philatelists to distinguish forgeries quite often appearing on the philatelic market. The handbook is intended for philatelists with an interest in the postage stamps of Lithuania.
The handbook contains examples of forgeries of postage stamps, postmarks, special postmarks of Lithuania 1918–1990, Litwa Srodkowa, Memel, local issues (Telsiai, Grodno, Warwiszki), WWII German occupation ("June" issues), zeppelin mail, etc. The main text of the catalogue is in Lithuanian and English (italic fonts).
Stamps are listed broadly in chronological order. All stamps, printing variants and plate varieties are listed according to the A. Jankauskas “Special Lithuanian postage stamp catalogue (1918–2012)” numbering. The numbers of the main stamps of this book coincide with the Michel catalogue numbering. Forged postmarks are listed near to an order listed in V. Fugalevičius’ catalogue.
ISBN 978-609-475-237-7
Format A4. 416 p. About 4500 coloured illustrations. Weight ~1.75 kg.
Informacija apie katalogus ir knygą.
Information on catalogues and book.


Atsiliepimai apie knygą.
Užsakymo forma.
Order form.* * * * *

Katalogo ("LIETUVA. Specializuotas pašto ženklų katalogas. 1918-2012" ir/arba "LIETUVA. Specializuotas pašto ženklų katalogas 1918-2012 m. papildymai ir 2012-2017 m.") užsakymo forma.
"SPECIAL Lithuanian Postage Stamp Catalogue. 1918-2012" and/or "SPECIAL Lithuanian Postage Stamp Catalogue 1918-2012 additions and 2012-2017") order form.


Informacija apie katalogus.
Information on catalogues.


LIETUVA. Specializuotas pašto ženklų katalogas. 1918-2012 papildymai 2012-2017 / SPECIAL Lithuanian Postage Stamp Catalogue. 1918-2012 additions, 2012-2017
ISBN ISBN 978-609-475-000-7

Keliolika katalogo puslapių galite pavartyti paspaudus katalogo viršelį.
Here you can take a look, just click the cover.


* * * * *

LIETUVA. Specializuotas pašto ženklų katalogas. 1918-2012 / SPECIAL Lithuanian Postage Stamp Catalogue. 1918-2012
ISBN 978-609-408-183-5

Keliasdešimt katalogo puslapių galite pavartyti paspaudus katalogo viršelį.
Here you can take a look, just click the cover.Comments on the Special Lithuanian Stamp Catalogue 1918-2012 and supplements.

Revue of the Catalogue from the journal of the Rossica cociety of Russian philately by George Shaw and Nik Sorokin (USA).

Revue of the Catalogue from the journal "Filatelista No 3, 2014" (Poland).

* * * * *

Filatelijos parodoje "Kaunas-2015" katalogas buvo įvertintas aukso medaliu.
The catalog got gold medal award at philatelic exhibition "Kaunas-2015"

2016 m. rugsėjo 8-11 dienomis Lenkijoje Ilawos mieste vyko filatelijos paroda "Krajowa Wystawa Literatury Filatelistycznej".
Tarp kitų eksponatų buvo rodomas ir "LIETUVA. Specializuotas pašto ženklų katalogas. 1918-2012"

Katalogas buvo įvertintas didžiuoju aukso medaliu.

Be to žiuri sprendimu katalogas buvo apdovanotas krištoline vaza.
The catalog "SPECIAL Lithuanian Postage Stamp Catalogue. 1918-2012" got great gold medal award at philatelic exhibition ""Krajowa Wystawa Literatury Filatelistycznej Ilawa 2016"

ESTONIA-2017 On the 16th of July finished the International Estonian Philatelic Society's 25th Anniversary's exhibition. On the exhibition there were works presented from 6 foreign countries. The exhibition was being held in the new National Museum of Estonia. It was opened on Friday the 14th July.
This year the main award went to Lithuania. It was received by Mr. Antanas Jankauskas's compiled catalogue - Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012). (93 p. Gold medal)Grand Prix
On the 29th of October finished the International Philatelic Exhibition NORDIA-2017. The exhibition was being held in in Vejle (Denmark). It was opened on Friday the 27th October.
Antanas Jankauskas's compiled catalogue - Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012) won Large Vermeil medal (87p.)
* * * * *

Daugiau informacijos rasite čia.

More detailed information you could find here - just click your flag:


Tokios didelės apimties katalogo neįmanoma buvo išleisti be klaidų. Kataloge pastebėtų spausdinimo klaidų sąrašą galite rasti paspaudę paveikslėlį, esantį žemiau.
Here you can find and download the "Corrigendum" of the Catalog, just click the picture.* * * * *
Specialised Lithuania 1990~2005

Addendum and Corrigendum of the Catalogue 1990~2005.

free counters

NAUJIENOS / NEWS
* * * * *

Rugsėjo 4-8 dienomis Baltarusijoje, Bresto mieste vyko X nacionalinė Baltarusijos filatelijos paroda, skirta Bresto miesto paminėjimo 1000-mečiui. Dalyvavo filatelistai iš 16 šalių. Rodžiau naujausią savo leidinį "Falsifikatai Lietuvos filatelijoje". Žiuri jį įvertino aukso medaliu (95 balai).
The X National Belarus Philatelic Exhibition took place in Brest, September 4-8, with participants from 16 countries. My most recent publication "Forgeries in Lithuanian Philately" was awarded a gold medal (95 points).
The Association of Scottish Philatelic Societies has Philatelic exhibition on the 12-13 April 2019 in Perth, Scotland.


Antanas Jankauskas's catalogue - Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012) with additions was rated 85 points (Gold medal) .
* * * * *

Nors filatelinės literatūros paroda ITALIA-2018 baigėsi pernai, lapkričio gale, sertifikatas kad "LIETUVA. Specializuotas pašto ženklų katalogas 1918-2012" su 2017 m. papildymu gavo didįjį aukso medalį ir buvo geriausias 3 klasėje (tarp Michel, Facit ir t.t.) atkeliavo tik kovo 12 d.
On the 25th of November in Verona, Italy, finished Exhibition of Philatelic Literature ITALIA 2018.
It was opened on Friday the 23rd November. Total number of exhibits - 279.

Antanas Jankauskas's catalogue - Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012) with additions was rated 91 point (Large Gold medal) and was the best in the Class 3 - General Catalogues.
Exhibits.
Palmares - results.
Slides from exhibition.

IŠ LIETUVOS PAŠTO IR FILATELIJOS ISTORIJOS / FROM THE HISTORY OF LITHUANIAN POST AND PHILATELY

 • Hirotaka Araki - Lietuvos filatelijos propoguotojas Japonijoje. Paruošė A. Jankauskas / Hirotaka Artaki - Lithuanian philately representative in Japan. by A. Jankauskas

 • Lietuvos filatelijos paroda Kaunas-2015 / Lithuanian Philatelic Exhibition Kaunas-2015

 • Lietuvos miestelių paštų istorijos / Postal histories of small Lithuanian towns

 • Adolfo Sruogos pašto ženklų afera / A.Sruoga's postage stamp swindle

 • "LITUANIKOS" paštas / Mail from the "LITUANICA's" flight

 • Žymiausi Lietuvos filatelistai / Well known Lithuanian philatelists

 • Žinomiausios Lietuvos filatelijos draugijos, klubai ir jų leidiniai / Well known Lithuanian philatelc societies, clubs and periodicals.

 • Pašto balandžiai Lietuvoje iki 1940 m.

 • Lietuvos pašto ženklai. 1918-1940 m.

 • Koloproktologijos istorijos atspindžiai filatelijoje / Reflections of coloproctology history in postage stamps. By Remigijus Samuolis, Panevėžys.

  * * * * *
  FILATELINĖ INFORMACIJA / PHILATELIC RESOURCES
 • Lituanica on stamps
 • Lithuanian philately
 • Lithuanian post tarrifs
 • Philately of different countries
 • General Phil Info
 • Information about Lithuania