Dr. Vytautas Doniela
Keletas straipsnių apie vieną iš žymiausių visų laikų Lietuvos filtelistų - Dr. Vytautą Donielą, gyvenantį Sidnėjuje, Australijoje.

* * * * *
Australijos lietuvių savaitraštis "Mūsų Pastogė" 2015 m. 85-mečio jubiliejaus proga atspausdino pokalbį su DR. Vytautu Doniela.
Pokalbio pirma dalis.
Pokalbio antra dalis.
Dr. Vytautas (also known as William or Bill) Doniela, Dr.Phil. by by Isolde Poželaitė - Davis AM, cultural reporter for the Sydney Lithuanian Website SLIC.
Dr. Vytauto Donielos publikacijos Lietuvos filatelijos temomis./ Publications on Lithuanian Philately by Dr. Vytautas DONIELA, Sydney, Australia
Vokiečių Cepelinai Lietuvoje.