Hirotaka Araki

Paruoše A. Jankauskas


Hirotaka Araki, gyvenantis Japonijoje, yra vienas iš geriausiu dabartines Lietuvos filatelijos žinovu.
Susipažinti su juo, sužinoti kaip jis "atrado" Lietuva, jos istorija ir pašto ženklus, galite sužinoti perskaitæ jo trumpa autobiografija.
Hirotaka Araki yra paskelbæs daug straipsniu apie Lietuva, Lietuvos pašta, filatelija, pašto ženklus ir t.t.
Straipsniu menesiniame Japonijos filatelistu draugijos, vienijancios apie 30000 nariu, žurnale "YUSHU" (Japoniškai - "Filatelija") sarašas patalpintas cia.
Straipsnio apie Lietuvos pašta kas ketvirti leidžiamame filatelijos studiju žurnale (Nr. 104) fragmentai:


Straipsniai, atspausdinti Kawagoe provincijos filatelistu žurnale "Kawagoe Yushu" išvardinti cia.

Nemažai idomiu staipsniu buvo paskelbta ir kituose leidiniuose.

Pirma karta Lietuvos pašto ženklus p. Araki parode šiuolaikiniu pašto ženklu parodoje 1993 m.
Rodinys vadinosi "Revival of Lithuania" ("Lietuvos atgimimas")
Po to seke eile parodu ne tik Japonijoje, bet ir užsienyje. Cia - visu parodu, kuriose dalyvavo Hirotaka Araki, sarašas su rodiniu pavadinimais ir ivertinimais.
2015 m. balandžio menesi vykusioje tarptautineje filatelijos parodoje "Taipei-2015" Hirotaka Araki dalyvavo su rodiniu:
”The Postal History of Lithuania Registered Mail 1989-1996”.
Kolekcija surinko 83 balus ir buvo ivertinta paauksuotu medaliu.
Nuoširdžiai sveikiname mûsu tikra Lietuvos filatelijos ambasadoriu Japonijoje!


2015 metu rugsejo menesi p. Araki skaite valandos paskaita visos Japonijos kasmetiniame filatelistu susitikime Shizuoka mieste. Paskaitos tema: "Lietuva ir Lietuvos šiuolaikine filatelija". Susitikimo metu veike pora parodu. Specialûs antspaudai parodyti žemiau.

2015 metu rugsejo 18-27 dienomis Kawagoe mieste, meno galerijoje vyko 21-oji Kawagoe pašto ženklu paroda. P. Araki eksponavo du rodinius - "Lietuvos raudonoji knyga" (FDC ir kartmaksimumai), viso 32 lapai ir "Japonijos pašto atvirukai po 2014 m. tarifu pakeitimo", taip pat 32 lapai.
žemiau parodytas proginis vokas su specialiais privaciais ženklais ir parodos antspaudais.

The 807th Japan Philatelic Magazine "YUSHU" presents column of Hirotaka Araki "The path through the Re-independence of Lithuania 1988-1994".

List of the figures:
* * * * *

The 3rd EUROPEX “The 25th Anniversary of Baltic countries (Estonia, Latvia, Lithuania) Re-independent” was held 9th–10th October 2015, at the Philatelic Museum, Mejiro/Tokyo.

The flyer of the Exhibit.


Mr. Hirotaka Araki (27th Honorary Masaaki Sumino Prize winner) exhibited 4 Lithuanian exhibitions (17 frames).
All exhibits of the EUROPEX were on 39 frames.
Letters from the EUROPEX with special postmark.

* * * * *


The 33rd all Japan philatelist Grand Meeting was held September 12-13, 2015 at Shizuok Grand Hotel Nakojimaya (Shizuoka city) (150 participants).


Mr. Hirotaka Araki made presentation "Modern Philately of small country is Dreamland".
A few illustrations from this presentation are shown below.


2016 m. KAWAGOE YUSHU 294 numeris. KAWAGOE YUSHU No.294, July 2016.


2017 m. sausio 13-15 dienomis Tokio Filatelijos muziekuje vyko trecioji paroda "Joyful Stamp Exhibition". Hirotaka Araki rode savo rinkini "Lithuania Red Book Series". Mr. Hirotaka Araki presented his exhibit "Lithuania Red Book Series" at Tokyo Philetelic Museum, Januuary 13-15, 2017.


2017 m. KAWAGOE YUSHU 302 numeryje Hirotaka Araki pateike naujausia informacija apie filatelija Lietuvoje. Mr. Hirotaka Araki presents Lithuanian philatelic news in KAWAGOE YUSHU No.302, March 2017.


Mr. Hirotaka Araki won official Award of Distingusishe Philatelic Service (Activity) at the All Japan Philatelist Grand meeting in Saitama.
18th SAIPEX exhibition at Kawagoe gallery KOYUKAN, was held September 22-26, 2017. Mr. Hirotaka participated with two exhibits, one of them - "Definitive stamps of the Re-independent Lithuania 1994-2006 (48 pages).Mr. Hirotaka Araki exhibited "Japanese diplomat Chiune Sugihara who saved over 6000 Jews" (2 frames) at the 6th of 2017 Postal Museum Exhibition of Special Stamp Collection "The 5th EUROPEX" (12 exhibits, 39 frames - 624 leaves) December 9-10th.


VASARIO 16 - Lietuvai 100 metu
February 16 -Centenary of Lithuania


Simboliška, kas Vasario 16 išvakarese gavau mano kolegos Hirotaka Araki straipsni apie Lietuvos pašto istorija 1914-1943 m., atspausdinta Japonijos Saitama prefektûroje leidžiamame žurnale "Saitama Yushu(philately)".
Kad skaitytojai geriau suprastu kas ta Lietuva, kur ir kokia ji yra (2,9 mln. gyventoju 65,3 t. km2 teritorijoje), autorius palygina ja su Saitama prefektûra kurios 3,7 km2 tertorijoje gyvena 7,3 mln. gyventoju.
Straipsnyje pasakojama, kad Lietuva, kurioje galima rasti bronzos ir geležies amžiaus pedsaku, ir kurioje kalbama viena iš seniausiu indo-europieciu kalbu, vis dar turincia Sanskrito žodžiu, 14 amžiuje Vytauto Didžiojo valdymo metu buvo didžiausia Europos valstybe, apie jos sajunga su Lenkija ir jos padalijimu. Autorius gana detaliai, kiek tai leidžia straipsnio apimtis, pasakoja šalies nepriklausomybes atkûrima, apie pašto isteigima, pirmuosius pašto ženklus, lokalines laidas.
Straipsnis gausiai iliustruotas filateline medþiaga.
Symbolically, on the eve of February 16th, I received my colleague's Hirotaka Araki's article on the history of Lithuanian Post in 1914-1943, printed in Japan Saitama Prefectural Journal "Saitama Yushu (philately)".
The author compares Lithuania in order to make the reader better understand what Lithuania is and where it is (2.9 million people in the territory of 65.3 t. km2), to Saitama Prefecture, which has a population of of 7.3 million inhabitants in the territory of 3.7 km2.
The article states that Lithuania, where traces of the bronze and iron age can be found, and one in which one speaks the oldest Indo-European languages is using some of Sanskrit words, that in the 14th century, when ruled Vytautas Magnus, was the largest European state, its union with Poland and its division ad so on.
The author, in a rather detailed way, as far as the scope of the article is allows, tells about the restoration of the independence of the country, the establishment of a post, the first postage stamps, local issues.
The article is abundantly illustrated with philatelic material.


* * * * *

Rugsėjo 26-30 dienomis Kawagoe miesto galerijoje vyko SAIPEX2019 filatelijos paroda. Kolega Hirotaka Araki buvo išstatęs tris kolekcijas, dvi iš jų skirtos Lietuvos filatelijai.
The SAIPEX2019 Philatelic Exhibition took place in Kawagoe city, September 26-30. Mr. Hirotaka Araki presented three exhibits, two of them devoted to the Lithuanian philately.

Definitive Stamps of the Re-independent Lithuania 2012-2016. (48 pages)

Christmas Stamps, FDC and Picture Post Cards of Lithuania 1994-2018. (64 pages)


* * * * *


"Stamp exhibition of Baltic states in Tokyo for 100 years of independence" was opened on 2nd November 2018.

Gongratulations to Mr. Hirotaka Araki!

* * * * *

Nežiūrint į tai, kad Covid-19 nesiliauja, Lapkričio 6-8 dienomis Japonijoje įvyko filatelijos paroda JAPEX2020, kurioje dalyvavo tikras Lietuvos filatelijos ambasadorius Japonijoje - Hirotaka Araki.
Jis šiai parodai pateikė savo kolekciją "1989-1996 m. Lietuvos registruotų siuntų pašto istorija". Žiuri rodinį įvertino paauksuotu medaliu ir specialiu prizu.
SVEIKINAME!
Despite the fact that Covid-19 does not stop, the philatelic exhibition JAPEX2020 took place in Japan on November 6-8, 2020 with the participation of the real Lithuanian philatelic ambassador to Japan - Hirotaka Araki.
He presented the collection "The Postal History of Lithuanian Registered Mail 1989-1996" for the exhibition. The jury evaluated the collection with a vermeil medal and a special prize.
CONGRATULATIONS!


Covid-19が止まらないという事実にもかかわらず、切手展JAPEX2020は、2020年11月6日から8日に日本で開催され、本物のリトアニア切手大使である荒木博隆氏が参加しました。
彼は展覧会のためにコレクション「リトアニア書留郵便1989-1996の郵便史」を発表しました。 審査員は、ヴェルメイユメダルと特別賞でコレクションを評価しました。
おめでとう!
Į japonų kalbą man išvertė Google, tai gali būti klaidų. Antanas.
* * * * *