Lietuvos pašto ženklai, pašto istorija. 1918-1941 m.

Būtų labai gerai, jeigu jūs savo turima informacija apie Lietuvos pašto ženklus pasidalintumėte su ja su kitais filatelistais, kurie domisi Lietuvos pašto ženklais.

  • S.Biržiškis. Anykščių "birželinis" atvirukas. Pirmas puslapis / A.Biržiškis. Post card of Anykščiai. 1941. The first page.
  • S.Biržiškis. Anykščių "birželinis" atvirukas. Antras puslapis / A.Biržiškis. Post card of Anykščiai. 1941. The second page.
  • Antanas Jankauskas. Lietuvos pašto ženklų vandens ženklai / Watermarks of Lithuanian postage stamps
  • Dr. Vytautas Doniela. Bandomasis – 5 CENT. / 4 AUKSINAI / 75 SK. / Proof: 5 CENT. / 4 AUKSINAI / 75 SK.Watermarks of Lithuanian postage stamps
  • Antanas Jankauskas, Vitalijus Malinauskas. Steigiamojo Seimo specialūs ženklai / Special Issue to the National Assembly
  • Pašto ženklų byla: Ja domisi ir užsienio filatelistai.
  • Ričardas Vainora. Ženklų spausdinimo priežiūra.