Lietuvos filatelijos paroda Kaunas-2015
2015 m. lapkričio 20-22 dienomis Kaune vyko nacionalinė filatelijos paroda "Kaunas-2015". Paroda vyko Vytauto Didžiojo universitete adresu: Kaunas, S. Daukanto 28.
Parodą organizavo Lietuvos filatelistų sąjunga.

2015 November 20-22 in Kaunas was held a national philatelic exhibition "Kaunas-2015". The exhibition was held at Vytautas Magnus University at Kaunas, S. Daukanto 28th.
Exhibition was organized by the Union of Lithuanian Philatelists (LFS)

* * * * *
Parodos nuostatai.
Exhibition KAUNAS-2015 Regulations.
Organizacinis komitetas./Organizing Committee. Liudas Mažylis (pirmininkas/chairman) Vygintas Bubnys; Antanas Jankauskas; Henrikas Kebeikis; Edmundas Liesis; Eugenijus Ušpuras; Leonas Veržbolauskas.
Parodos žiuri Juri Eugenijus Ušpuras (pirmininkas/chairman) Juozas Augutis; Gediminas Sausionis.
Parodos katalogas-lankstinukas, su eksponatų įvertinimais."
National philatelic exhibition "KAUNAS-2015" catalog-leaflet.


Lietuvos paštas parodai išleido specialų voką. parodos metu Kauno centriniame pašte buvo antspauduojama specialiu, parodai skirtu, antspaudu.

Vaizdai iš filatelijos parodos Kaunas-2015".

Parodos uždarymo ceremonija.

Bendras parodos vaizdas

H. Kebeikis, E.Ušpuras, V.Bubnys, R.Vainora

Lietuvos pašto suvenyrai parodos dalyviams.

J.Linkevičius, R.Sausionis

R.Vainora, E.Ušpuras

B.Fels (Vokietija), V.Miežanskas

At the exhibition "Kaunas-2015".


Parodos apdovanojimo pavyzdys.
* * * * *

FEPA pristato "KAUNAS 2015: sėkminga paroda"
FEPA presents "KAUNAS 2015: a successful exhibition"