Adofo Sruogos pašto ženklų afera

Viena iš žymiausių bylų, susijusiu su Lietuvos pašto ženklais, buvo plačiai nušviesta tuometinėje periodikoje.
Čia yra sudėta pagrindinė informacija, kurią pavyko rasti.
Tai buvo įmanoma padaryti tik www.epaveldas.lt dėka.

 • Valstybės kontrolierius Vincas Matulaitis apie pašto ženklų bylą // Lietuvos aidas. 1933, rugsėjo 13, Nr. 206, p. 12.
 • Valstybės kontrolierius apie pašto ženklų bylą // Lietuvos žinios. 1933, rugsėjo 13, Nr. 207, p. 1.
 • Valstybės kontrolierius apie pašto ženklų bylą // Lietuvos žinios. 1933, rugsėjo 13, Nr. 207, p. 2.
 • Milijoninis Sruogos markučių rinkinys // Lietuvos žinios. 1933, spalio 19, Nr. 238, p. 1.
 • Viena naktis kalėjime: [A.Sruogos] // Lapas. 1933, lapkričio 5, Nr. 45, p. 2.
 • Pašto ženklų aferos byloj.// Rytas. 1935, vasario 15, Nr. 41, p. 2.
 • Šiandien pradėta svarstyti didžioji pašto ženklų aferos byla // Lietuvos aidas. 1935, vasario 18, Nr. 40, p. 4.
 • Pašto ženklų afera: Kaip ji prasidėjo ir iškilo // Rytas. 1935, vasario 18, Nr. 40, p. 5.
 • Kaip teisinasi Sruoga // Lietuvos aidas. 1935, vasario 19, Nr. 41, p. 4.
 • Pašto ženklų aferos byla // Lietuvos žinios. 1935, vasario 19, Nr. 41, p. 1.
 • Pašto ženklų aferos byla // Lietuvos žinios. 1935, vasario 19, Nr. 41, p. 7.
 • Pašto ženklų afera: Kaltinamojo akto pabaiga I// Rytas. 1935, vasario 19, Nr. 41, p. 5.
 • Pašto ženklų afera: Kaltinamojo akto pabaiga II// Rytas. 1935, vasario 19, Nr. 41, p. 6.
 • Nežino, kur buvo spausdinti netikrieji pašto ženklai // Lietuvos aidas. 1935, vasario 20, Nr. 42, p. 10.
 • Sruoga kaltinamųjų suole.// Rytas. 1935, vasario 20, Nr. 42, p. 2.
 • Pašto ženklų aferos byla // Lietuvos žinios. 1935, vasario 20, Nr. 42, p. 1.[Liudininkų apklausa]
 • Pašto ženklų aferos byla // Lietuvos žinios. 1935, vasario 20, Nr. 42, p. 7.[Liudininkų apklausa]
 • Sruoga kaltinamųjų suole.// Rytas. 1935, vasario 21, Nr. 43, p. 5.
 • Pašto ženklų aferos byla // Lietuvos žinios. 1935, vasario 21, Nr. 43, p. 6 [Buvo projektuojama Kaune steigti slaptą ženklų spaustuvę]
 • Ženklai ryšuliais būdavo siunčiami Vokietijon // Lietuvos aidas. 1935, vasario 21, Nr. 43, p. 4.
 • Sruoga kaltinamųjų suole.// Rytas. 1935, vasario 22, Nr. 44, p. 5.
 • Pašto ženklų aferos byla // Lietuvos žinios. 1935, vasario 22, Nr. 44, p. 1 [Filatelistai duoda parodymus].
 • Pašto ženklų aferos byla // Lietuvos žinios. 1935, vasario 22, Nr. 44, p. 1 [Filatelistai duoda parodymus].
 • Pašto ženklų byla baigiama svarstyti // Lietuvos aidas. 1935, vasario 23, Nr. 45, p. 4.
 • Sruoga kaltinamųjų suole.// Rytas. 1935, vasario 23, Nr. 45, p. 7.
 • Pašto ženklų aferos byla // Lietuvos žinios. 1935, vasario 23, Nr. 45, p. 8: [Dėl aferos kasai trūksta 2860500 litų].
 • Pašto ženklų byla // Diena. 1935, vasario 24, Nr. 8, p. 5.
 • Prokuroro Brazinsko kalba // Lietuvos aidas. 1935, vasario 25, Nr. 46, p. 10.
 • Pašto ženklų aferos byla // Lietuvos žinios. 1935, vasario 25, Nr. 46, p. 2: [Sruogai reikalauja 15 m. kalėjimo].
 • Pašto ženklų byloje sprendimas tik šiandien // Lietuvos aidas. 1935, vasario 26, Nr. 47, p. 8.
 • Pašto ženklų aferos byla // Lietuvos žinios. 1935, vasario 26, Nr. 47, p. 7: [Sruoga ramstosi].
 • Pašto ženklų aferos byla // Lietuvos žinios. 1935, vasario 27, Nr. 48, p. 1: [Kaip buvo paskelbta rezoliucija].
 • Sruoga nuteistas 15 metų sunk. darbų kalėjimu. Nuteisti ir visi kiti kaltinamieji // Lietuvos aidas. 1935, vasario 27, Nr. 48, p. 7.
 • Sruoga nuteistas 15-ai metų // Rytas. 1935, vasario 27, Nr. 48, p. 2.
 • Pašto ženklų aferistai nubausti // Lietuvos ūkininkas. 1935, vasario 28, Nr. 9, p. 8.
 • „Lietuviško Kanitferštano“ istorija: [Pašto ženklų byla] // Laiko žodis. 1935, kovo 1, Nr. 5, p. 4: Šaržai.
 • A.Sruoga nuteistas 15 m. s. d. kalėjimo // Diena. 1935, kovo 3, Nr. 9, p. 5: Nuotr.
 • Uždėjo areštą ant Ad.Sruogos pašto ženklų kolekcijos: [Žinutė] // Lietuvos aidas. 1935, balandžio 7, Nr. 81, p. 10.
 • Kuriais motyvais apkaltinti pašto ženklų aferos dalyviai: Iš motyvuoto apygardos teismo sprendimo šioje byloje // Lietuvos žinios. 1935, balandžio 15, Nr. 87, p. 5.
 • Ad.Sruogos žmona tvarkys Amerikos plantacijas: [Žinutė apie A.Sruogos žmonos vardu įsigytą nuosavybę Paragvajuje] // Tėvų žemė. 1935, rugsėjo 6, Nr. 36 – 37, p. 8.
 • Pašto ženklų bylos sprendimas šiandien: [Apeliacinių rūmų] // Lietuvos aidas. 1935, spalio 18, Nr. 240, p. 3.
 • Mažųjų markučių didžioji byla: [A.Sruogos bylos svarstymas Apeliaciniuose rūmuose] // Lietuvos naujienos. 1935, spalio 18, Nr. 36, p. 4.
 • Pašto ženklų aferos byla Apeliaciniuose rūmuose // Lietuvos žinios. 1935, spalio 18, Nr. 239, p. 2.
 • A.Sruogai bausmė padidinta, o kitiems sumažinta. Be to, konfiskuotas visas Sruogos turtas // Lietuvos aidas. 1935, spalio 19, Nr. 241, p. 7.
 • Sruogai bausmė padidinta // Rytas. 1935, spalio 19, Nr. 240, p. 2.
 • A.Sruogai 15 metų ir konfiskuojami turtai // Lietuvos naujienos. 1935, spalio 19, Nr. 37, p. 4.
 • Sruogai 15 m. kalėjimo ir konfiskuotas turtas: Apeliac. rūmų sprendimas // Diena. 1935, spalio 20, Nr. 42, p. 1.
 • A.Sruoga turėjo 300000 privačių skolų // Lietuvos naujienos. 1935, spalio 21, Nr. 38, p. 4.
 • Paskirta antroji pašto ženklų byla: Patraukti atsakomybėn A.Sruoga, V.Miliauskas ir V.Kundrotas // Lietuvos aidas. 1935, lapkričio 24, Nr. 293, p. 4
 • A.Sruoga padavė kasacijos skundą; A.Sruoga bylinėjasi su N.Žiniomis // Lietuvos aidas. 1935, gruodžio 17, Nr. 331, p. 3.
 • Antroji pašto ženklų byla // Lietuvos žinios. 1936, sausio 21, Nr. 16, p. 6. sausio 22, Nr. 17, p. 6; sausio 24, Nr. 18, p. 7.
 • Antroji pašto ženklų byla // Lietuvos žinios. 1936, sausio 22, Nr. 17, p. 6.
 • Antroji pašto ženklų byla // Lietuvos žinios. 1936, sausio 24, Nr. 18, p. 7.
 • Vyriausiojo Tribunolo baudžiamųjų kasacinių bylų sprendimai 1933 – 1938. Kaunas, 1939, p. 461 – 473: [Dėl pašto ženklų bylos].
 • Tebepardavinėja Adolfo Sruogos filateliją: [Žinutė] // Lietuvos žinios. 1939, kovo 28, Nr. 71, p. 7.
 • Amžiaus radinys Kauno banke: [Apie 1974 m. rastus pašto ženklus, spėjama iš A.Sruogos pašto ženklų kolekcijos] / V.Stanaitis // Lietuva. 1992, Nr. 2, p. 20–21.
 • „Išimti iš apyvartos ...“: [Apie su A.Sruogos pašto ženklų afera susijusių pašto ženklų išėmimą iš apyvartos] / R.Vainora // Lietuva. 1995, Nr. 1, p. 25–28.
 • 1923 m. „rombų“ laida: [Apie A.Sruogos ir jo bendrininkų falsifikuotus pašto ženklus ir spekuliaciją jais] / V.Doniela // Lietuva. 1996, Nr. 1 – 2, p. 18–21.
 • A.SRUOGOS PAŠTO ŽENKLŲ VARŽYTINĖS / AUCTION OF A.SRUOGA'S STAMPS By Antanas Jankauskas // "Phillit". 2009, Nr. 51, p. 8–10.