LIETTUAN ERIKOISPOSTIMERKKILUETTELO (1918–2012)
SPECIAL LITHUANIAN POSTAGE STAMP CATALOGUE (1918–2012)

Liettuaan erikoistunut postimerkkiluettelo perustuu Antanas Jankauskas'n monen vuoden tutkimukseen . Luettelo on olennainen viittausmateriaali, joka kattaa laajoja tutkimuksia Liettuan postimerkeistä (1918-2012), paikallisista julkaisuista (Telðiai, Gardinas / Grodno, Raseiniai, Varviðkës / Warwiszki), ja aikakausilta, Ober Ost, Keski-Liettua, Klaipeda / Memel alue, Toisen maailmansodan miehitysajan ("Kesäkuu" asioita), ja Ostlandin ajalta. Se on ehdottoman arvokas hinnoiteltu luettelo sisältäen yksityiskohtaisia värikuvia postimerkeistä, pinnoituksista sekä lisäpainamista. Luettelosta löytyy tietoa ehiöistä, IRC, perfins, postimaksuista ja muuta keräilijöille tärkeää tietoa. Luettelossa on myös viittaukset suuriin postimerkkiluetteloihin (Michel, Stanley Gibbons, Yvert ja Scott). Klassisen filatelian lisäksi tämä työ kattaa myös pakolaisleirikysymyksiä, eri painotalojen kampanjakoodinäytteitä, ja päälleleimattuja Liettuan postimerkkejä joita myytiin Yhdysvalloissa Darius-Girënas'n ja Vaitkus'n Atlantin ylittävien lentojen rahoittamiseksi, etc.
496 sivua, 6700 värikuvaa, A4, kovakantinen, Liettua ja Englanti. ISBN 978-609-408-183-5. EU alueella keräilijät voivat ostaa erikoisluettelon hintaan 68 euroa. EU:n ulkopuolella asuvat keräilijät voivat ostaa luettelon hintaan 75 euroa. Liettuan erikoispostimerkkiluettelon voi tilata suoraan tekijältä: shop@lituanica.eu. Lisätietoja ja 30 sivun esikatselunäyte ovat saatavilla netissä Filateelinen Club Lituanica.

Catalogue order form - Verkkokauppa tilauslomake

E-mail:


The catalogue is intended for philatelists with an interest in the postage stamps of Lithuania. The text of the Catalogue is presented in Lithuanian and English (italic fonts).
The catalogue is specialised: many varieties of paper, colour, perforation, varieties of printing plates and plate errors of postage stamps and stationery are presented in it.
The catalog covers: Lithuania 1918-2012, Litwa Srodkowa, Ober-Ost, Memel, local issues (Telsiai, Grodno, Warwishki), WWII German occupation, DP camps issues, covers, post cards, etc.
The prices of the postage stamps are given in euros.
Format A4. 496 p. About 6700 illustrations. Weight ~1.75 kg.
If You would like to look at the Catalogue,
simply click this text.

Price:
- EU countries - 68.0 EUR (priority registered mail included)
- non EU countries - 80.5 USD (non priority registered mail included)
Payment: EU countries - Bank transfer; non EU countries - PayPal.
Payment details will be submited to You when You send
Catalogue order Form

Autographed copy - on Your request. If You have any questions concerning the catalogue do not hesitate, simply send an email .