SPESIELLE LITAUISK FRIMERKE KATALOG (1918-2012) SPECIAL LITHUANIAN POSTAGE STAMP CATALOGUE (1918–2012)

SPESIELLE LITAUISK FRIMERKE KATALOG (1918-2012) Litauen - spesialisert frimerke katalog er resultatet av mange års forskning av Antanas Jankauskas. Katalogen er et viktig referansemateriale som dekker omfattende studier av litauiske frimerker (1918-2012), lokale saker (Telðiai, Gardinas / Grodno, Raseiniai, Varviðkës / Warwiszki), Ober Ost perioden, Sentrale Litauen, Klaipëda / Memel regionen, 2. verdenskrig okkupasjon 1941 ("Juni" utgaver), og Ostland perioden. Det er en h¸yt verdsatt katalog med detaljerte illustrasjoner i farger og platekledning av stempler og overtrykk. Leserne vil finne informasjon om postvesenet brevpapir, IRC, perfins, portosatser og andre detaljer av betydning for samlere, inkludert en kryssreferanseliste over store frimerkekataloger (Michel, Stanley Gibbons, Yvert og Scott). I tillegg til klassisk filateli, dekker dette arbeidet også frimerker utgitt av fordrevne personer i Tyskland, pr¸vetrykk fra ulike trykkerier, og overtrykte litauiske frimerker som selges i USA for å finansiere Darius-Girënas og Vaitkus transatlantiske flygninger.
496 sider, 6700 fargeillustrasjoner, A4 st¸rrelse, innbundet, på litauisk og engelsk. ISBN 978-609-408-183-5. Samlere fra EU kan kj¸pe den spesialiserte katalogen for 68 EUR. Samlere utenfor EU-landene kan kj¸pe katalogen for 75 EUR. Den spesialiserte Litauen katalogen kan bestilles direkte fra forfatteren: shop@lituanica.eu. Mer informasjon og forhåndsvisning av flere sider er tilgjengelig online på Philatelic Club Lituanica. Philatelic Club Lituanica.


Katalog bestillingsskjemaet.

E-mail:


The catalogue is intended for philatelists with an interest in the postage stamps of Lithuania. The text of the Catalogue is presented in Lithuanian and English (italic fonts).
The catalogue is specialised: many varieties of paper, colour, perforation, varieties of printing plates and plate errors of postage stamps and stationery are presented in it.
The catalog covers: Lithuania 1918-2012, Litwa Srodkowa, Ober-Ost, Memel, local issues (Telsiai, Grodno, Warwishki), WWII German occupation, DP camps issues, covers, post cards, etc.
The prices of the postage stamps are given in euros.
Format A4. 496 p. About 6700 illustrations. Weight ~1.75 kg.
If You would like to look at the Catalogue,
simply click this text.

Price:
- EU countries - 68.0 EUR (priority registered mail included)
- non EU countries - 80.5 USD (non priority registered mail included)
Payment: EU countries - Bank transfer; non EU countries - PayPal.
Payment details will be submited to You when You send
Catalogue order Form

Autographed copy - on Your request. If You have any questions concerning the catalogue do not hesitate, simply send an email .