LITAUEN – KATALOG ÖVER SPECIELLA LITAUISKA FRIMÄRKEN (1918-2012) SPECIAL LITHUANIAN POSTAGE STAMP CATALOGUE (1918–2012)

Katalogen över speciella Litauiska frimärken är kulmen på många års forskning av Antanas Jankauskas. Katalogen är ett viktigt referensmaterial som täcker omfattande studier av Litauens frimärken (1918-2012), lokala utgåvor (Telðiai, Gardinas/Grodno, Raseiniai, Varviðkës / Warwiszki), Ober Ost perioden, centrala Litauen, Klaipeda/Memel regionen, andra världskrigsockupationen ("juni" utgåvor), och Ostland perioden. Den är en prisvärd katalog med detaljerade färgbilder och plåtar av frimärken och övertryck. Läsarna kommer att finna information om trycksaker, IRC, skyddsperforeringar, postavgifter, och andra uppgifter av betydelse för samlare inklusive en korsreferenstabell till större frimärkskataloger (Michel, Stanley Gibbons, Yvert och Scott). Förutom klassisk filateli, omfattar detta arbete även utgåvor från läger för fördrivna personer, försäljningsprover från olika tryckerier och övertryckta litauiska frimärken som sålts i USA för att finansiera Darius-Girenas och Vaitkus transatlantiska flygningar, m.m.
496 sidor, 6700 färgillustrationer, A4, inbunden, på litauiska och engelska. ISBN 978-609-408-183-5. Samlare från EU kan köpa katalogen för 68,0 euro. Samlare som bor utanför EU kan köpa katalogen för 75,0 euro. Katalogen över speciella Litauiska frimärken kan beställas direkt från författaren: shop@lituanica.eu. Mer information och förhandsvisning av 30 sidor finns tillgängligt online på Philatelic Club Lituanica.

Katalog beställningsformulär.

E-mail:

Bästa hälsningar-
Antanas Jankauskas

The catalogue is intended for philatelists with an interest in the postage stamps of Lithuania. The text of the Catalogue is presented in Lithuanian and English (italic fonts).
The catalogue is specialised: many varieties of paper, colour, perforation, varieties of printing plates and plate errors of postage stamps and stationery are presented in it.
The catalog covers: Lithuania 1918-2012, Litwa Srodkowa, Ober-Ost, Memel, local issues (Telsiai, Grodno, Warwishki), WWII German occupation, DP camps issues, covers, post cards, etc.
The prices of the postage stamps are given in euros.
Format A4. 496 p. About 6700 illustrations. Weight ~1.75 kg.
If You would like to look at the Catalogue,
simply click this text.

Price:
- EU countries - 68.0 EUR (priority registered mail included)
- non EU countries - 98.5 USD (non priority registered mail included)
Payment: EU countries - Bank transfer; non EU countries - PayPal.
Payment details will be submited to You when You send
Catalogue order Form

Autographed copy - on Your request. If You have any questions concerning the catalogue do not hesitate, simply send an email .