ANTANAS JANKAUSKAS
Philatelic catalogues


Katalogų užsakymo forma. Order form. || Jei turite klausimų, parašykite laišką / Have any question? Email Me


LIETUVA. SPECIALIZUOTAS PAŠTO ŽENKLŲ KATALOGAS. 1918-2012 / SPECIAL LITHUANIAN POSTAGE STAMP CATALOGUE. 1918-2012

Keliasdešimt katalogo puslapių galite pavartyti paspaudus katalogo viršelį. / Here you can take a look, just click the cover.ISBN 978-609-408-183-5

Kataloge lietuvių ir anglų kalbomis pateikiami Lietuvos pašto ženklai ir ženkliniai leidiniai, išleisti 1918–2012 metais. Atskiruose katalogo skyriuose taip pat pateikiamos „Ober Ost'o“, Vilniaus krašto („Vidurio Lietuvos“), Klaipėdos krašto (Memel‘io) bei vietinės (Telšių, Raseinių, Gardino ir Varviškės) laidos, "Birželinės" laidos, stovykliniai ir suvenyriniai ženklai. Kataloge pateikiamos pašto ženklų ir ženklinių leidinių popieriaus, spalvų, perforacijų atmainos, klišių (spaudos formų) klaidos bei variantai. Kainos nurodytos eurais.Skiriama Lietuvos ir užsienio filatelistams.
Formatas A4. 496 puslapiai. Apie 6700 iliustracijų. Svoris - apie 1,8 kg.

The catalogue is intended for philatelists with an interest in the postage stamps of Lithuania. The text of the Catalogue is presented in Lithuanian and English (italic fonts). The catalogue is specialised: many varieties of paper, colour, perforation, varieties of printing plates and plate errors of postage stamps and stationery are presented in it. The catalog covers: Lithuania 1918-2012, Litwa Srodkowa, Ober-Ost, Memel, local issues (Telsiai, Grodno, Warwishki), WWII German occupation, DP camps issues, covers, post cards, etc. The prices of the postage stamps are given in euros. Format A4. 496 p. About 6700 illustrations. Weight ~1.8 kg.

Comments on the Special Lithuanian Stamp Catalogue 1918-2012 and supplements.

Revue of the Catalogue from the journal of the Rossica cociety of Russian philately by George Shaw and Nik Sorokin (USA).

Revue of the Catalogue from the journal "Filatelista No 3, 2014" (Poland).


* * * * *


Filatelijos parodoje "Kaunas-2015" katalogas buvo įvertintas aukso medaliu.
The catalog got gold medal award at philatelic exhibition "Kaunas-2015"


* * * * *

2016 m. rugsėjo 8-11 dienomis Lenkijoje Ilawos mieste vyko filatelijos paroda "Krajowa Wystawa Literatury Filatelistycznej".
Tarp kitų eksponatų buvo rodomas ir "LIETUVA. Specializuotas pašto ženklų katalogas. 1918-2012"

Katalogas buvo įvertintas didžiuoju aukso medaliu.

Be to žiuri sprendimu katalogas buvo apdovanotas krištoline vaza.
The catalog "SPECIAL Lithuanian Postage Stamp Catalogue. 1918-2012" got great gold medal award at philatelic exhibition "Krajowa Wystawa Literatury Filatelistycznej Ilawa 2016"* * * * *

ESTONIA-2017 On the 16th of July finished the International Estonian Philatelic Society's 25th Anniversary's exhibition. On the exhibition there were works presented from 6 foreign countries. The exhibition was being held in the new National Museum of Estonia. It was opened on Friday the 14th July.
This year the main award went to Lithuania. It was received by Mr. Antanas Jankauskas's compiled catalogue - Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012). (93 p. Gold medal)Grand Prix* * * * *


On the 29th of October finished the International Philatelic Exhibition NORDIA-2017. The exhibition was being held in in Vejle (Denmark). It was opened on Friday the 27th October.
Antanas Jankauskas's compiled catalogue - Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012) won Large Vermeil medal (87p.)* * * * *


Tokios didelės apimties katalogo neįmanoma buvo išleisti be klaidų. Kataloge pastebėtų spausdinimo klaidų sąrašą galite rasti katalogo papildyme, išleistame 2017 m.
"Corrigendum" of the Catalog is published in Addendum, issued 2017.
free counters

LIETUVA. SPECIALIZUOTAS PAŠTO ŽENKLŲ KATALOGAS. 1918-2012 PAPILDYMAI 2012-2017 / SPECIAL LITHUANIAN POSTAGE STAMP CATALOGUE. 1918-2012 ADDITIONS, 2012-2017

Keliolika katalogo puslapių galite pavartyti paspaudus katalogo viršelį.
Here you can take a look, just click the cover.ISBN 978-609-475-000-7

Katalogas skirtas filatelistams, besidomintiems Lietuvos pašto ženklais. Katalogo tekstas pateikiamas lietuvių ir anglų kalbomis (kursyvu). Katalogas yra specializuotas: jame pateikiama daug naujų 2012–2017 m. rastų popieriaus rūšių, spalvų, perforacijų, spausdinimo plokščių atmainų, pašto ženklų ir raštinės reikmenų klaidų. Katalogas apima: papildymai Lietuvai 1918–2012, Memel, vietes laidas, Antrojo pasaulinio karo vokiečių okupacija („Birželio“ laidos), DP stovyklų laidos, SSRS pašto ženklai, skirti sovietinei Lietuvai, ir, žinoma, visi nauji pašto ženklai, išleisti per 2012–2017 m. Pašto ženklų kainos nurodytos eurais ir yra skirtos mažmeninės rinkos kainoms atspindėti.
Formatas A4. 160 psl. Per 1600 spalvotų iliustracijų. Svoris - ~ 0,7 kg. The catalogue is intended for philatelists with an interest in the postage stamps of Lithuania. The text of the Catalogue is presented in Lithuanian and English (italic fonts). The catalogue is specialised: many new varieties of paper, colour, perforation, varieties of printing plates and plate errors of postage stamps and stationery found during 2012–2017 are presented in it. The catalog covers: additions to Lithuania 1918–2012, Memel, local issues, WWII German occupation ("June" issues), DP camps issues, post cards, USSR stamps devoted to the soviet Lithuania and, of course, all new stamps, issued during 2012–2017. The prices of the postage stamps are given in Euros and are intended to represent retail market prices.
Format A4. 160 p. Over 1600 coloured illustrations. Weight - ~0.7 kg.* * * * *

The Association of Scottish Philatelic Societies has Philatelic exhibition on the 12-13 April 2019 in Perth, Scotland.


Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012) with additions was rated 85 points (Gold medal) .


* * * * *On the 25th of November in Verona, Italy, finished Exhibition of Philatelic Literature ITALIA 2018.
It was opened on Friday the 23rd November. Total number of exhibits - 279.

Antanas Jankauskas's catalogue - Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012) with additions was rated 91 point (Large Gold medal) and was the best in the Class 3 - General Catalogues.

Exhibits.

Palmares - results.
Slides from exhibition.

FALSFIKATAI LIETUVOS FILATELIJOJE / fORGERIES IN LITHUANIAN PHILATELY

Keliolika katalogo puslapių galite pavartyti paspaudę katalogo viršelį.
Here you can take a look, just click the cover.ISBN 978-609-475-237-7

Šis vadovas skirtas filatelistams, kurie domisi Lietuvos pašto ženklais. Filatelistams anksčiau ar vėliau tenka spręsti pašto ženklų ar pašto antspaudų autentiškumą. Filatelistai, kurie perka aukcionuose, ypač internete, turi priimti sprendimus patys - vizualiai įvertinti, ar pašto ženklas yra tikras ar suklastotas. Šio leidinio tikslas - padėti filatelistams atskirti dažnai filatelijos rinkoje pasitaikančias klastotes. Šiame vadove pateikiami pašto ženklų, pašto datos antspaudų, specialių Lietuvos 1918–1990 m. pašto antspaudų, Vidurio Lietuvos, Klaipėdos krašto, vietinių laidų (Telšių, Gardino, Varviškių), Vokietijos okupacijos Antrojo pasaulinio karo pradžioje išleistų taip vadinamų „birželinių“ pašto ženklų, cepelinų pašto ir kt. falsifikatų pavyzdžiai. Katalogo tekstas yra lietuvių ir anglų kalbomis. Ženklai yra išvardyti chronologine tvarka. Visi ženklai, spausdinimo variantai ir plokščių rûšys yra išvardytos pagal A. Jankausko „Specialaus Lietuvos pašto ženklų katalogo (1918–2012)“ numeraciją. Pagrindiniai šios knygos ženklų numeriai sutampa su „Michel“ katalogo numeracija. Datos pašto antspaudai yra pateikti pagal Vytauto Fugalevičiaus katalogo numeraciją.
A4 formatas. 416 p. Apie 4500 spalvotų iliustracijų. Svoris ~ 1,8 kg.

Philatelists collecting Lithuanian postage stamps sooner or later have to deal with the authenticity of postage stamps or postmarks. Philatelists who buy at auctions, especially on the Internet, have to make decisions by themselves – to visually assess whether a postage stamp is real or forged. The purpose of this publication is to help philatelists to distinguish forgeries quite often appearing on the philatelic market. The handbook is intended for philatelists with an interest in the postage stamps of Lithuania.
The handbook contains examples of forgeries of postage stamps, postmarks, special postmarks of Lithuania 1918–1990, Litwa Srodkowa, Memel, local issues (Telsiai, Grodno, Warwiszki), WWII German occupation ("June" issues), zeppelin mail, etc. The main text of the catalogue is in Lithuanian and English (italic fonts).
Stamps are listed broadly in chronological order. All stamps, printing variants and plate varieties are listed according to the A. Jankauskas “Special Lithuanian postage stamp catalogue (1918–2012)” numbering. The numbers of the main stamps of this book coincide with the Michel catalogue numbering. Forged postmarks are listed near to an order listed in V. Fugalevičius’ catalogue.
Format A4. 416 p. About 4500 coloured illustrations. Weight ~1.8 kg.

Atsiliepimai apie knygą.


* * * * *

2019 M. Rugsėjo 4-8 dienomis Baltarusijoje, Bresto mieste vyko X nacionalinė Baltarusijos filatelijos paroda, skirta Bresto miesto paminėjimo 1000-mečiui. Dalyvavo filatelistai iš 16 šalių. Katalogą "Falsifikatai Lietuvos filatelijoje" žiuri įvertino aukso medaliu (95 balai).
The X National Belarus Philatelic Exhibition took place in Brest, September 4-8, with participants from 16 countries. Catalogue "Forgeries in Lithuanian Philately" was awarded a gold medal (95 points).
* * * * *

2020 m. liepos 10-12 dienomis Tartu (Estija) vyko tarptautinė filatelijos paroda ESTONIA-2020. Katalogą "Falsifikatai Lietuvos filatelijoje" žiuri įvertino didžiuoju paauksuotu medaliu.
The international philatelic exhibition ESTONIA-2020 took place on July 10-12 in Tartu (Estonia). Catalogue "Forgeries in Lithuanian Philately" jury awarded as Large Vermeil Medal.