ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Kolekcijos ir rinkiniai. / Collections and selections.


Lot No. Pav.
Pic.
Kita puse
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
Lietuva-A Lietuvos pašto ženklų rinkinys 1918-1940 m. SAFE albume. Nėra "brodkarčių" (151-153), Šlingeno (215), Vaitkaus (404) ir pirmo bloko.
Collection of Lithuanian postage stamps 1918-1940. There are no (151-153), Shlingen (215), Waitkus (404) and the first block.
Kadangi serveryje talpa puslapiui ribota, pateiktas tik kolekcijos pirmo lape skenas. Kas norėtų susipažinti su visais likusiais kolekcijos lapais, parašykite man email ir aš jums atsiųsiu visus 33 lapus per WeTransfer programą. / Since the server has limited space, only a scan of the first page of the collection is presented. If you would like to get scans of all the remaining pages of the collection, write me an email and I will send you all 33 pages via the WeTransfer program. Švarūs su lipdukais ir vartoti. / Mint, hinged and used.
1454,0 EUR

Back to top