ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Kolekcijos ir rinkiniai. / Collections and selections.


Lot No. Pav.
Pic.
Kita puse
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
Lietuva-B Lietuvos pašto ženklų rinkinys 1918-1940 m. Nėra "brodkarčių" (151-153), Šlingeno (215), Vaitkaus (404). Yra visa eilė atmainų. Pvz. "sukeisti" Smetonos ir Vytauto portretai ir kt..
Collection of Lithuanian postage stamps 1918-1940. There are no (151-153), Shlingen (215)and Waitkus (404). Number or varieties included, for example "transposed" portraits of president Smetona and Grand Duke Vytautas, etc.
Kadangi serveryje talpa puslapiui ribota, pateiktas tik kolekcijos pirmo lape skenas. Kas norėtų susipažinti su visais likusiais kolekcijos lapais, prašau, parašykite man email ir aš jums atsiųsiu visus likusius lapus per WeTransfer programą. / Since the server has limited space, only a scan of the first page of the collection is presented. If you would like to get scans of all the remaining pages of the collection, please write me an email and I will send you all pages via the WeTransfer program. Visi ženklai vartoti. / All stamps used.
3181,0 EUR

Back to top