ANTANAS'
SHOP
*****

Naudinga informacija / Shopping rules


Kolekcijos, rinkiniai / Collections, selections

LIETUVA / LITHUANIA

Lot No. Pav.
Pic.
Kita puse
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
Lietuva-A Lietuvos pašto ženklų rinkinys 1918-1940 m. SAFE albume. Nėra "brodkarčių" (151-153), Šlingeno (215), Vaitkaus (404) ir pirmo bloko.
Collection of Lithuanian postage stamps 1918-1940. There are no (151-153), Shlingen (215), Waitkus (404) and the first block.
Kadangi serveryje talpa puslapiui ribota, pateiktas tik kolekcijos pirmo lape skenas. Kas norėtų susipažinti su visais kolekcijos lapais, parašykite man email ir aš jums atsiųsiu visus 41 lapus per WeTransfer programą. / Since the server has limited space, only a scan of the first page of the collection is presented. If you would like to get scans of all pages of the collection, write me an email and I will send you all 41 pages via the WeTransfer program. Švarūs su lipdukais ir vartoti. / Mint, hinged and used.
1454,0 EUR
Lietuva-B Lietuvos pašto ženklų rinkinys 1918-1940 m. Nėra "brodkarčių" (151-153), Šlingeno (215), Vaitkaus (404). Yra visa eilė atmainų. Pvz. "sukeisti" Smetonos ir Vytauto portretai ir kt..
Collection of Lithuanian postage stamps 1918-1940. There are no (151-153), Shlingen (215)and Waitkus (404). Number or varieties included, for example "transposed" portraits of president Smetona and Grand Duke Vytautas, etc.
Kadangi serveryje talpa puslapiui ribota, pateiktas tik kolekcijos pirmo lape skenas. Kas norėtų susipažinti su visais kolekcijos lapais, prašau, parašykite man email ir aš jums atsiųsiu visus 17 lapų per WeTransfer programą. / Since the server has limited space, only a scan of the first page of the collection is presented. If you would like to get scans of all pages of the collection, please write me an email and I will send you all 17 pages via the WeTransfer program. Visi ženklai vartoti. / All stamps used.
3181,0 EUR
Lietuva-C Lietuvos pašto vartotų ženklų rinkinys 1918-1940 m. Nėra tik "Šlingeno" (215). Yra ir keletas atmainų.
Collection of Lithuanian postage stamps 1918-1940. Missing only "Shlingen" (215). Number of varieties included.
Kadangi serveryje talpa puslapiui ribota, pateiktas tik pirmo kolekcijos lapo skenas. Kas norėtų susipažinti su visais kolekcijos lapais, prašau, parašykite man email ir aš jums atsiųsiu visus 39 lapus per WeTransfer programą. / Since the server has limited space, only a scan of the first page of the collection is presented. If you would like to get scans of all pages of the collection, please write me an email and I will send you all 39 pages via the WeTransfer program. Visi ženklai vartoti. / All stamps used.
4337,0 EUR