ANTANAS'
SHOP
*****

Naudinga informacija / Shopping rules

Vokai 1922-1930 / Covers 1922-1930

Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Komentaras
Comment
Kaina
Price
1927-06-22-Nida-021 1927-06-22 siųstas iš Nidos į Vokietiją.
1927-06-22 sent from Nida to Germany.

Fu.862. 7.00€
1930-11-07-Kybartai-021 1930-11-07 siųstas iš Kybartų į Kauną.
1930-11-07 sent from Kybartai to Kaunas.

Fu.637 12.00€