ANTANAS'
SHOP
*****

Naudinga informacija / Shopping rules

Vokai 1951-1960 / Covers 1951-1960

Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Komentaras
Comment
Kaina
Price
1954-11-08-PV-Daugavpils-Klaipëda-01 1954. Laiškas, siustas iš Šeduvos i Šiaulius pašto vagonu Daugavpils-Klaipeda.
1954. Cover, sent from Šeduva to Šiauliai via post vagon Daugavpils-Klaipeda.


5.0€
1957-11-19-Radviliškis-01 1957. Laiškas, siųstas iš Radviliškio i Šiaulius.
1957. Cover, sent from Radviliškis to Šiauliai.


1.0€