ANTANAS'
SHOP
*****

Naudinga informacija / Shopping rules

Carinės Rusijos vokai ir atvirukai iki 1914 / Russia up to 1914

Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Komentaras
Comment
Kaina
Price
c-1904-03-20-Vilnius-021 Atvirukas, 1904 m. siųstas iš Vilniaus į Berlyną.
1904. Post card sent from Vilna to Berlin.


10.00€
c-1904-09-20-Palanga-021 Atvirukas, 1904 m. siųstas iš Palangos į Jelgavą (Mitava).
1904. Post card sent from Polangen to Mitava.


10.00€
c-1908-07-11-Siauliai-021 Atvirukas, 1908 m. siųstas iš XXX į Šiaulius.
1909. Post card sent from XXX to Savli.


5.00€
c-1909-03-01-Siauliai-021 Atvirukas, 1909 m. siųstas iš Peterburgo į Šiaulius.
1909. Post card sent from Peterburg to Savli.


10.00€
c-1909-03-12-Kaunas-021 Atvirukas, 1909 m. siųstas iš Varšuvos į Kauną.
1909. Post card sent from Warszawa to Kowna.


10.00€
c-1909-04-14-Ariogala-021 Laiškas, 1909 m. siųstas iš Dvinsko į Ariogalą.
1909. Letter sent from Dvinsk to Eiragola.


10.00€
c-1910-01-25-Kaunas-021 Pašto perlaidos kvitas, 1910 m. siųstas iš Kauno į Akmenę.
1909. Money order receipt from Kovna to Okmiany.


8.00€
c-1909-09-21-Dukstas-021 Atvirukas, 1909 m. siųstas iš Dūkšto į Kauną.
1909. Post card sent from Duksty to Kowna.


10.00€
c-1910-04-14-Radviliskis-021 Atvirukas, 1910 m. siųstas iš Radviliškio į Pasvalį. Atvirukas brokuotas.
1910. Post card sent from Radzviliski to Posvolj. Post card damaged.


1.00€
c-1910-05-02-Vilnius-021 Atvirukas, 1910 m. siųstas iš Vilniaus į Strevinską(?). Atvirukas brokuotas.
1910. Post card sent from Vilna to Stravinsk(?). Post card damaged.


0.50€
c-1911-02-11-Subacius-021 Atvirukas, 1911 m. siųstas iš Stretensko (?) į Subačių.
1911. Post card sent from Stretensk (?) to Subacius.


10.00€
c-1911-04-11-Subacius-021 Atvirukas, 1911 m. siųstas iš Kauno (?) į Subačių. Data beveik neįskaitoma, be ženklo.
1911. Post card sent from Kaunas to Subacius. No stamp, unreadable date.


1.00€
c-1911-08-21-Siauliai-021 Atvirukas, 1911 m. siųstas iš Šiaulių į Šiaulius.
1911. Post card sent from Savli to Savli.


10.00€
c-1911-11-09-Kaunas-021 Atvirukas, 1911 m. siųstas iš Aizpute (Gazenpot) į Kauną.
1911. Post card sent from Gazenpot to Kovna.


10.00€
c-1912-03-25-Kaunas-021 Atvirukas, 1912 m. siųstas iš Kauno į Šiaulius.
1912. Post card sent from Kovna to Savli.


8.00€
c-1912-03-27-Panevezys-021 Atvirukas, 1912 m. siųstas iš Panevėžio į Šiaulius.
1912. Post card sent from Panevezys to Siauliai.


10.00€
c-1912-06-17-Vilnius-021 Atvirukas, 1912 m. siųstas iš ??? į Vilnių.
1912. Post card sent from ??? to Vilna.


4.00€
c-1912-07-06-Silale-021 Atvirukas, 1912 m. siųstas iš Šilalės į Šilalę.
1912. Post card sent from Sileli to Sileli.


10.00€
c-1912-07-29-Pasvalys-021 Atvirukas, 1912 m. siųstas iš Varšuvos į Pasvalį.
1912. Post card sent from Warszawa to Posvol.


10.00€
c-1912-10-26-Ukmerge-021 Atvirukas, 1912 m. siųstas iš Rygos į Ukmergę.
1912. Post card sent from Riga to Vilkomir.


10.00€
c-1912-11-03-Kaunas-021 Atvirukas, 1912 m. siųstas iš Kauno į Marijampolę.
1912. Post card sent from Kovna to Mariampol.


10.00€
c-1912-12-21-Peterburgas-021 Laiškas, 1912 m. siųstas iš Peterburgo į Šaukėnus, Beržėnų paštas.
1912. Letter sent from Peterburg to Saukiany, Post office Berzany.


20.00€
c-1912-12-25-Sanciai-021 Atvirukas, 1912 m. siųstas iš Renges į Šančius.
1912. Post card sent from Ringen to Sancy.


10.00€
c-1912-12-24-Zarasai-021 Atvirukas, 1912 m. siųstas iš Zarasų (Novoaleksandrovsk) į Južintus (Vitoldovo).
1912. Post card sent from Novoaleksandrovsk to Vitoldovo.


10.00€
c-1912-12-28-Svencionys-021 Atvirukas, 1912 m. siųstas iš S.Peterburgo į Švenčionis.
1912. Post card sent from S.Peterburg to Svenciany.


10.00€
c-1913-02-07-Vilnius-021 Atvirukas, 1913 m. siųstas iš Pskovo į Vilnių.
1913. Post card sent from Pskov to Vilna.


10.00€
c-1913-06-23-Seduva-021 Atvirukas, 1913 m. siųstas iš Vilniaus į Šeduvą.
1913. Post card sent from Vilna to Sadovo.


10.00€
c-1913-07-20-Utena-021 Atvirukas, 1913 m. siųstas iš XXX į Uteną.
1913. Post card sent from XXX to Uciany.


8.00€
c-1913-08-21-Kaunas-021 Atvirukas, 1913 m. siųstas iš Kauno į Biržus.
1913. Post card sent from Kaunas to Birzi.


10.00€
c-1914-04-09-Vilnius-021 Atvirukas, 1914 m. siųstas iš Maskvos į Vilnių.
1914. Post card sent from Moskva to Wilna.

No in Fu.
8.00€
c-1914-04-21-Siauliai-021 Atvirukas, 1914 m. siųstas iš Rygos į Šiaulius.
1914. Post card sent from Riga to Savli.


10.00€