ANTANAS'
SHOP
*****

Naudinga informacija / Shopping rules


LIETUVA. Pašto istorija. / LITHUANIA. Postal history.

Vokai, atvirukai. / Covers, post cards.

 • Carinė Rusija 1880-1914. / Czarist Russia 1880-1914.
 • Ober Ost 1915-1918. / Ober Ost 1915-1918.
 • Klaipėdos kraštas. / Memel.
 • Nepriklausoma Lietuva 1919-1922. Auksino periodas. / Independent Lithuania 1919-1922. Auksinas' period.
 • Nepriklausoma Lietuva 1922-1930. Lito periodas. / Independent Lithuania 1922-1930. Litas' period.
 • Nepriklausoma Lietuva 1931-1940. Lito periodas. / Independent Lithuania 1931-1940. Litas' period.
 • Antroji sovietinė okupacija 1951-1960. / Second Soviet occupation 1951-1960.
 • Antroji sovietinė okupacija 1961-1970. / Second Soviet occupation 1961-1970.
 • Nepriklausoma Lietuva 1990-2000. / Independent Lithuania 1990-2000.


  Antspaudai / Postmarks

 • Nepriklausoma Lietuva 1918-1940. / Independent Lithuania 1918-1940.


  Ženkliniai atvirukai. / Stamped cards.

 • Nepriklausoma Lietuva. Ženkliniai atvirukai 1924-1940. / Independent Lithuania. Stamped cards 1924-1940.