ANTANAS'
SHOP
*****

Naudinga informacija / Shopping rules


LIETUVA. Pašto istorija. / LITHUANIA. Postal history.

Vokai, atvirukai. / Covers, post cards.

  • Nepriklausoma Lietuva 1931-1940. Lito periodas. / Independent Lithuania 1931-1940. Litas' period.
  • Antroji sovietinė okupacija 1951-1960. / Second Soviet occupation 1951-1960.