ANTANAS'
SHOP
*****

Naudinga informacija / Shopping rules


LIETUVA. Pašto istorija. / LITHUANIA. Postal history.

Vokai, atvirukai. / Covers, post cards.

  • Nepriklausoma Lietuva 1922-1930. Lito periodas. / Independent Lithuania 1922-1930. Litas' period.
  • Nepriklausoma Lietuva 1931-1940. Lito periodas. / Independent Lithuania 1931-1940. Litas' period.
  • Antroji sovietinė okupacija 1951-1960. / Second Soviet occupation 1951-1960.
  • Antroji sovietinė okupacija 1961-1970. / Second Soviet occupation 1961-1970.


    Antspaudai / Postmarks

  • Nepriklausoma Lietuva 1918-1940. / Independent Lithuania 1918-1940.


    Ženkliniai atvirukai. / Stamped cards.

  • Nepriklausoma Lietuva. Ženkliniai atvirukai 1924-1940. / Independent Lithuania. Stamped cards 1924-1940.