ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

"P" paštų datos antspaudai. / Date postmarks of "P" post offices.

Antspaudų numeracija - pagal V. Fugalevičiaus katalogą.
Postmarks No. according to the V. Fugalevich catalogue.Lot No. Paštas
Post office
Data
Date
Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas komentaras
Short comment
Kaina, €
Price, €
0889-01 Pagenaičiai 1933.03.21 Kitoje pusëje - Klaipėdos antspaudas No. 157. / On the reverse - Klaipėda postmark No. 157. 1,2

Back to top