NAUJIENOS / NEWS
Tomono filatelija Nr. 80
Paskelbta 2021 m. Birželio 1 d

100 metų Lietuvos nepriklausomybės, parodytos pašto ženklais (3)
Hirotaka Araki
* * * * *

2020 rugpjūčio 03 d. supratau, kad pasakymas "kietieji diskai yra dvieju rūšių - sugedę ir kurie suges" yra labai teisingas.
"Nusmigo" mano PC sisteminis SSD (!) diskas. Nepataisomai. Kreipiausi i specialistus, padėjo - buvo atstatyta ~80-90 procentų
informacijos. Kai kas dingo negryžtamai. Na, man atrodė, kad aš pakankamai dažnai darau pagrindinių failų kopijas, bet, deja,
paskutinė kopija buvo padaryta vasario 10 d. Beveik visas filatelinis triūsas 2020 metų vasario-liepos mėn. nuėjo niekais...
Kai ką galima dar padaryti iš naujo, bet... O elektroninis paštas su laiškais ir adresais dingo visas.
Tad nepykite, kad laiškų jums nerašau. Būtų labai gerai, jei parašytumėt man - nors "tuščią", kad galėčiau jums parašyti.
Pagarbiai-
Antanas Jankauskas
August 03, 2020 I realized that the saying "hard drives are of two types - broken and who will fail" is very correct.
My PC's system SSD (!) drive is down. Irreparably. I turned to specialists, helped - ~ 80-90 percents of the information were restored.
Some disappeared irretrievably. Well, it seemed to me that I make copies of the main files often enough, but unfortunately
the last copy was made on February 10, 2020. Almost all philatelic toil in February-July went to nothing ...
When something can be done again, but ... And the emails with letters and addresses are all gone.
So don’t be upset that I don’t write you letters. I will answer only in a case, if you'll write to me.
Sincerely-
Antanas Jankauskas* * * * *

Apdovanotas metų filatelistas Akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir Lietuvos filatelistų sąjunga, pagerbdami atsidavusius pašto ženklų kolekcionierius,
įsteigė „Metų filatelisto“ nominaciją. Šiemet (2019) už filatelijos parodos "LITUANICA-2018“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo ir pirmojo Lietuvos pašto ženklo
šimtmečiui paminėti, sėkmingą surengimą apdovanotas filatelistas dr. Audrius Brazdeikis.
Dr. Audrius Brazdeikis yra nuo 1946 m. JAV veikiančios Filatelistų Draugijos „Lietuva“ prezidentas ir šios draugijos leidžiamo
žurnalo redaktorius.
Parodoje "LITUANICA-2018“ dalyviai iš 4 šalių – Lietuvos, JAV, Vokietijos ir Prancûzijos – pristatė 17 kolekcijų, skirtų pašto istorijos,
pašto ženklų, lokalinių laidų ir teminėms studijoms. Parodoje eksponuota nemažai unikalios medžiagos, daug ką buvo galima matyti pirmą kartą.
Skirtingai nei anksčiau Lietuvoje vykusios filatelijos parodos, ši paroda – virtuali, ją pamatyti galima ir dabar.
Šioje virtualioje parodoje jau apsilankė daugiau nei 2000 lankytojų iš 35 šalių.
Su paroda galima susipažinti Lietuvos filatelijos parodų archyve: http://lithuanianphilately.com/exhibits/


* * * * *

Sveiki, savo pašto adresą "P.O.Box 2022" "uždariau" nuo 2016 liepos pirmos.
Mokėti per metus daugiau kaip 50€ už dėžutę - brangoka.
Taip išeina, kad kas kart ateidamas atsiimti laiško paštui sumoku vos ne du eurus.
Jei kas, rašykite mano namų adresu.
Pagarbiai- Antanas


My old address with P.O.Box 2022 is no more valid from July 01, 2016.
To pay annual fee more than 50€ per year for a box is too expensive for me.
Please use my home address for letters (if any) now.
Antanas Jankauskas

* * * * *