nauji Lietuvos pašto ženklai / NEWs from THE lithuaniaN POst office.............................................. 2

UŽDAROMI PAŠTAI / Closing post Offices.................................................................................................. 7

Bandomasis / Proof (5 CENT. / 4 AUKSINAI / 75 SK).................................................................................... 8

KARO NAŠLAIČIŲ LAIDOS / War orphan issues........................................................................................... 9

„Paquebot“ antspaudas Klaipėdos pašte /  The ‘Paquebot’ canceller of Klaipėda........................... 11

„Šlingeno“ (Mi.215) spausdinimo lapai  / printED sheets of Mi 215....................................................... 15

Cenzorius Nr. 6 / censor No 6................................................................................................................... 16

1922 m. užspausdinimų klišės / overprinting formEs of THE 1922 surchArges................................... 17

ŽENKLAS  „GALILEO  GALILĖJUS“ / “GALILEO GALILEI“ STAMP........................................................................... 18

Lietuvos pašto naujienos / Lithuanian Post Office news.................................................................... 19

Parodos / Exhibitions............................................................................................................................... 20

Prezidento žmona Kristina Griniuvienė (Grinienė) / K.GRINIUVIENĖ, THE WIFE OF the LITHUANIAN PRESIDENT   .................................................................................................................................................. 21

LITUANIA      .................................................................................................................................................. 23

„LITUANICA” – RUSIJOS  VOKAI  2008  METAIS / “LITUANICA” - russian covers 2008..................................... 24

LITUANICA   .................................................................................................................................................. 25

LITUANISTIKA AUKCIONuose / LIThUANIan theme in Auctions................................................................. 28

Asmeniniai skelbimai / personal advertisements................................................................................. 31