PHILLIT-50

TURINYS / CONTENTS

nauji Lietuvos pašto ženklai / NEWs from THE lithuaniaN POst office.............................................. 2

ŽENKLŲ LAIDA, KURIOS NEBUVO  /  THE STAMP ISSUE THAT WASN'T.............................................................. 6

PERSPAUSDINIMAS  TARNYBINIAM  NAUDOJIMUI / OVERPRINT restricted (document)............................. 9

Kauno pašto registracijos antspaudai................................................................................................. 11

1940: "Kaziuko mugės" lapeliai / Souvenir Sheets for the St Casimir Fair........................................... 16

Dar vis randame senų pašto antspaudų / unknown Kaunas cachet................................................ 18

LTSR 1940 VII 21............................................................................................................................................. 20

2010 metų planas / planned issues 2010.................................................................................................. 21

Pirma naujos valiutos oro pašto laida / First new cuerrency Air-mail issue................................. 23

HET BALTISCHE GEBIED NR 54, June 2009........................................................................................................ 24

Žurnalas LITUANIA Nr. 31 /Journal LITUANIA No 31.................................................................................. 26

Exhibitions................................................................................................................................................. 27

Baronas Miunhauzenas / Baron Münchhausen................................................................................... 28

LITUANICA   .................................................................................................................................................. 31

RABI ABRAAM KHVOLES................................................................................................................................ 34

Asmeniniai skelbimai / personal advertisements................................................................................. 35