PHILLIT 51

 

TURINYS / CONTENTS

 

nauji Lietuvos pašto ženklai / NEWs from THE lithuaniaN POst office...................................... 2

Iš Radvilų korespondencijos  /  From the mail of the Dukes Radziwill................................... 4

A.Sruogos pašto ženklų varžytinės / AUCTION of A.Sruoga's stamps........................................ 8

Kauno pašto registracijos antspaudai (2) / Kaunas RegistrATION cachets (2)......................... 11

2009 METAIS UŽDARYTI PAŠTAI / post offices Closed in 2009............................................................. 16

"Skautų aidui" - 85 / "ScOut's echo" - 85.............................................................................................. 19

ParodA SEIME / Exhibition IN SEIMAS.................................................................................................... 20

ITALIA - 2009............................................................................................................................................... 21

J.Danys ir jo projektuoti švyturiai / Lighthouses designed by J.Danys..................................... 23

Lietuva pirmąkart išrenka moterį savo valstybės vadove / Lithuania elects it’s first

female head of State............................................................................................................................. 26

LituANICA  .................................................................................................................................................. 27

BORIS SCHATZ............................................................................................................................................. 29

Kalėdinės parodos / cHristmas exhibitions...................................................................................... 29

LIETUVA No. 237......................................................................................................................................... 30