ANTANAS'
SHOP
*****

Naudinga informacija / Shopping rules

LIETUVA / LITHUANIA
1918-1940


1918
 • Lietuva: No.: 01-02. Pirma Vilniaus laida. / First Vilnius issue.
 • Lietuva: No.: 03-08. Antra Vilniaus laida. / Second Vilnius issue.
  1919
 • Lietuva: No.: 09-12. Pirma Kauno laida. / First Kaunas issue.
 • Lietuva: No.: 13-19. Antra Kauno laida. / Second Kaunas issue.
 • Lietuva: No.: 20-26. Trečia Kauno laida. / Third Kaunas issue.
 • Lietuva: No.: 27-29. Pirma Berlyno laida. / First Berlin issue.
 • Lietuva: No.: 30-39. Antra Berlyno laida. / Second Berlin issue.
 • Lietuva: No.: 40-49. Trečia Berlyno laida. / Third Berlin issue.
 • Lietuva: No.: 50-60. Ketvirta Berlyno laida. / Fourth Berlin issue.
  1920
 • Lietuva: No.: 61-62. Kauno spalvotoji laida. (I). / Kaunas Coloured Issue (I).
 • Lietuva: No.: 63-64. Kauno spalvotoji laida. (II). / Kaunas Coloured Issue (II).
 • Lietuva: No.: 65-75. Antrųjų Nepriklausomybės metinių laida. / Second Anniversary of Independence Issue.
 • Lietuva: No.: 76-86. Steigiamojo Seimo laida. / Inauguration of the National Assembly issue.
  1921
 • Lietuva: No.: 87-101. Standartinė "Sėjėjo" laida (I). / Definitive "Sower" Issue (I).
 • Lietuva: No.: 102-108. Pirmoji oro pašto laida / First Airmail Issue.
 • Lietuva: No.: 109-115. Antroji oro pašto laida / Second Airmail Issue.
  1922
 • Lietuva: No.: 116-117. Perspausdinimas nauja verte "4 auksinai" ant Nr. 57. / Overprint of new value " auksinai" on the No. 57.
 • Lietuva: No.: 118-120. Trečioji oro pašto laida / Third Airmail Issue.
 • Lietuva: No.: 121-123. Ketvirtoji oro pašto laida / Fourth Airmail Issue.
 • Lietuva: No.: 124-125. Standartinė "Sėjėjo" laida (II). / Definitive "Sower" Issue (II).
 • Lietuva: No.: 126-137. "De jure" laida / "De Jure" Issue.
 • Lietuva: No.: 138-175. Perspausdinta naujos valiutos laida. / Issue overprinted with the new currency.
 • Lietuva: No.: 176-186. Perspausdinta naujos valiutos oro pašto laida. / Overprinted New Currency Airmail Issue.
  1923
 • Lietuva: No.: 187-195. Pirmoji naujos valiutos standartinė laida. / First New currency Definitive Issue.
 • Lietuva: No.: 209-214. Standartinė laida. Koplytėlė (I). / Definitive issue. Wayside Cross Issue (I).
 • Lietuva: No.: 215. Standartinė laida. Koplytėlė (II). / Definitive issue. Wayside Cross Issue (II).
 • Lietuva: No.: 216-219. Standartinė laida. Koplytėlė (III). / Definitive issue. Wayside Cross Issue (III).
  1924
 • Lietuva: No.: 220-223. Pirmoji naujos valiutos oro pašto laida. / First New Currency Airmail Issue.
 • Lietuva: No.: 224-236. Karo našlaičių šalpos pirma laida. / War Orphans Benefit First Issue.
 • Lietuva: No.: 237-240. Karo našlaičių šalpos oro pašto laida. / War Orphans Benefit Airmail Issue.
  1925
 • Lietuva: No.: 241-242. Standartinė laida. Kauno pilis. / Definitive Issue. Kaunas Castle.
  1926
 • Lietuva: No.: 243-245. Standartinė oro pašto laida. Kregždutė. / Definitive Airmail Issue. Swallow.
 • Lietuva: No.: 246-256. Karo našlaičių šalpos antra laida. / War Orphans Benefit Second Issue.
 • Lietuva: No.: 257-267. Vaikų prieglaudų šalpos laida. / Children's Orphanages Benefit Issue.
 • Lietuva: No.: 268-273. Standartinė laida. Vyčio kryžius (I). / Definitive. "Vytis" Warriors Cross (I).
  1927
 • Lietuva: No.: 274-277. Jono Basanavičiaus atminimo laida. / Jonas Basanavičius memorial Issue.
 • Lietuva: No.: 278-280. Standartinė laida. Vytis. / Definitive Issue. "Vytis".
  1928
 • Lietuva: No.: 281-287. Nepriklausomybės dešimtųjų metinių laida. / Tenth Anniversary of Independence Issue.
  1929
 • Lietuva: No.: 288-290. Standartinė laida. Vyčio kryžius (II). / Definitive. "Vytis" Warriors Cross (II).
  1930
 • Lietuva: No.: 291-292. Standartinė laida. Vyčio kryžius (III). / Definitive. "Vytis" Warriors Cross (III).
 • Lietuva: No.: 293-306. Didžiojo kunigaikščio Vytauto 500 mirties metinių laida. / Grand Duke Vytautas 500th Anniversary Issue.
 • Lietuva: No.: 307-313. Didžiojo kunigaikščio Vytauto 500 mirties metinių oro pašto laida. / Grand Duke Vytautas 500th Anniversary Airmail Issue.
  1931
 • Lietuva: No.: 314-315. Standartinė laida. Vyčio kryžius (IV). / Definitive. "Vytis" Warriors Cross (IV).
  1932
 • Lietuva: No.: 316-323. "Lietuvos vaiko" I laida. / "Lithuanian Child" First Issue.
 • Lietuva: No.: 324-331. "Lietuvos vaiko" I oro pašto laida. / "Lithuanian Child" First Airmail Issue.
 • Lietuva: No.: 332-339. "Lietuvos vaiko" II laida. / "Lithuanian Child" Second Issue.
 • Lietuva: No.: 340-347. "Lietuvos vaiko" II oro pašto laida. / "Lithuanian Child" Second Airmail Issue.
  1933
 • Lietuva: No.: 348-355. "Lietuvos vaiko" III oro pašto laida. / "Lithuanian Child" Third Airmail Issue.
 • Lietuva: No.: 356-363. "Lietuvos vaiko" III laida. / "Lithuanian Child" Third Issue.
 • Lietuva: No.: 364-371. "Lietuvos vaiko" IV laida. / "Lithuanian Child" Fourth Issue.
 • Lietuva: No.: 372-379. "Lietuvos vaiko" IV oro pašto laida. / "Lithuanian Child" Fourth Airmail Issue.
 • Lietuva: No.: 380-384. Standartinė laida. Vyčio kryžius, Kauno pilis. / Definitive Issue. "Vytis" Wariors Cross, Kaunas Castle.
  1934
 • Lietuva: No.: 385-390. Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio laida. / Darius-Girenas Transatlantic Flight.
 • Lietuva: No.: 391-393. Prezidento Antano Smetonos 60-metis. / 60th Birthday of President Antanas Smetona.
 • Lietuva: No.: 394-403. Nauja standartinė laida. / New Definitive Issue.
  1935
 • Lietuva: No.: 404. Perspausdinta Felikso Vaitkaus laida. / Felix Waitkus overprinted Issue. 1936
 • Lietuva: No.: 405-407. Felikso Vaitkaus laida. / Felix Waitkus Transatlantic Flight Commemorative Issue.
 • Lietuva: No.: 408-409. Trijų emblemų standartinė laida. / Three emblems Definitive Issue.
 • Lietuva: No.: 410-412. Prezidento Antano Smetonos antroji laida. / President Antanas Smetona Second Issue.
  1937
 • Lietuva: No.: 413-416. Standartinė laida. Vyčio herbas. (I) / Definitive Issue "Vytis" (I).
  1938
 • Lietuva: No.: 417-420. Tautinės olimpijados laida. / National Olympiad Issue.
 • Lietuva: No.: 421-424. Tautinės skautų stovyklos laida. / National Scout Jamboree Issue.
  1939
 • Lietuva: No.: 425-428. Nepriklausomybės dvidešimtųjų metinių laida. / 20th Anniversary of Independence Issue.
 • Lietuva: No.: 429-431. Europos krepšinio čempionato laida. / European Basketball Championship Issue.
 • Lietuva: No.: 432. Standartinė laida. Vyčio herbas (II). / Definitive issue "Vytis" (II).
 • Lietuva: No.: 433-436. Perspausdinta Vilniaus atgavimo laida. / Recovery of Vilnius Overprinted Issue.
  1940
 • Lietuva: No.: 437-442. Taikos laida. / Peace Issue.
 • Lietuva: No.: 443-445. Vilniaus atgavimo laida. / Recovery of Vilnius Commemorative Issue.
 • Lietuva: No.: 446-448. Vilniaus atgavimo laida. / Recovery of Vilnius Commemorative Issue.
 • Lietuva: No.: 449-456. Sovietinė okupacija - perspausdinta laida. / Soviet Occupation - Overprinted Issue.

 • Lietuva: Blokai. / Blocks.