ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Lietuva: No.: 01-02. Pirma Vilniaus laida. / First Vilnius issue


Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
01-02-012 No.: 01-02. Pilna serija. Be klijų - kaip išleista. Su apversta "h", abu pozicija 17. 15 sk variantas v4 - "be raidės "L".
No.:01-02. Complete set. No gum, as issued. With inverted "h", both position 17. 15 sk stamp with variety v4 "missing letter "L".


230,0 EUR
01-00 No.: 01. Atstatytas 20 ženklų lapelis iš ženklų ant iškarpų su Gardino apskritu antspaudu. Trūksta dviejų ženklų - p.14 ir p.17.
No.:01. Used. Reconstructed sheet of 20 stamps. With Grodno postmark on cutouts. Missing only p.14 and p.17.


860,0 EUR
01-p.8-02 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "h". Pozicija - 8. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With inverted "h", position 8. With Grodno postmark on cutout.


40,0 EUR
01-p.9-02 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "ń". Pozicija - 9. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With inverted "ń", position 9. With Grodno postmark on cutout.


120,0 EUR
01-p.11-02 No.: 01. Antspauduotas. Su "ų". Pozicija - 11. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With normal "ų", position 11. With Grodno postmark on cutout.


50,0 EUR
01-p.12-02 No.: 01. Antspauduotas. Su "ų". Pozicija - 12. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With normal "ų", position 12. With Grodno postmark on cutout.


50,0 EUR
01-p.15-02 No.: 01. Antspauduotas. Su "ų". Pozicija - 15. Su Gardino tiesiu antspaudu.
No.:01. Used. With normal "ų", position 15. With stright Grodno postmark.


50,0 EUR
02-p.3-02 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "h". Pozicija - 3. Su neaiškio antspaudo fragmento imitacija.
No.:01. Used. With inverted "h", position 3. With imitation of unclear part of postmark.


20,0 EUR
02-p.9-021 No.: 02. Antspauduotas. Su apversta "ń". Pozicija - 9. Su Vilniaus tiesiu antspaudu.
No.:02. Used. With inverted "ń", position 9. With Wilno stright postmark.

120,0 EUR
02-p.9-022 No.: 02. Antspauduotas. Su apversta "ń". Pozicija - 9. Su Gardino tiesu antspaudu.
No.:02. Used. With inverted "ń", position 9. With Grodno stright postmark.


120,0 EUR

Back to top