ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Lietuva: No.: 01-02. Pirma Vilniaus laida. / First Vilnius issue


Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
01-00 No.: 01. Atstatytas 20 ženklų lapelis iš ženklų ant iškarpų su Gardino apskritu antspaudu. Trūksta dviejų ženklų - p.14 ir p.17.
No.:01. Used. Reconstructed sheet of 20 stamps. With Grodno postmark on cutouts. Missing only p.14 and p.17.


900,0 EUR
01-p.8-01 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "h". Pozicija - 8. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With inverted "h", position 8. With Grodno postmark on cutout.


40,0 EUR
01-p.9-01 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "ń". Pozicija - 9. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With inverted "ń", position 9. With Grodno postmark on cutout.


120,0 EUR
01-p.11-01 No.: 01. Antspauduotas. Su "ų". Pozicija - 11. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With normal "ų", position 11. With Grodno postmark on cutout.


50,0 EUR
01-p.12-01 No.: 01. Antspauduotas. Su "ų". Pozicija - 12. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With normal "ų", position 12. With Grodno postmark on cutout.


50,0 EUR
01-p.15-01 No.: 01. Antspauduotas. Su "ų". Pozicija - 15. Su Gardino tiesiu antspaudu.
No.:01. Used. With normal "ų", position 15. With stright Grodno postmark.


50,0 EUR
01-p.18-01 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "h". Pozicija - 18. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With inverted "h", position 18. With Grodno postmark on cutout.


40,0 EUR
01-21 No.: 01. Antspauduota juostelė iš trijų ženklų. Pozicijos 2, 7 ir 12. Su Gardino antspaudais ant iškarpos.
No.:01. Used. Strip of three stamps. Positions 2, 7 and 12. With Grodno postmarks on cutout.


120,0 EUR
01-22 No.: 01. Blokas iš keturių ženklų, Antspauduotas. Pozicijos 3 (apversta "h"), 4 (apversta "h"), 8 (apversta "h") ir 9 (apversta "ń"). Su Gardino antspaudais ant iškarpos.
No.:01. Used block of four. Positions 3 (inverted "h"), 4 (inverted "h"), 8 (inverted "h") and 9 (inverted "ń"). With Grodno postmarks on cutout.


160,0 EUR
02-p.3-01 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "h". Pozicija - 3. Su neaiškio antspaudo fragmento imitacija.
No.:01. Used. With inverted "h", position 3. With imitation of unclear part of postmark.


20,0 EUR
02-p.9-01 No.: 02. Antspauduotas. Su apversta "ń". Pozicija - 9. Su Vilniaus tiesiu antspaudu.
No.:02. Used. With inverted "ń", position 9. With Wilno stright postmark.

80,0 EUR
02-p.9-02 No.: 02. Antspauduotas. Su apversta "ń". Pozicija - 9. Su Gardino tiesu antspaudu.
No.:02. Used. With inverted "ń", position 9. With Grodno stright postmark.


100,0 EUR

Back to top