ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Lietuva: No.: 01-02. Pirma Vilniaus laida. / First Vilnius issue


Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
01-02-011 No.: 01-02. Pilna pirma Vilniaus laida, nevartota. Su apversta "h". Be klijų, kaip ir buvo išleista.
No.:01-02. Mint complete First Vilnius issue. Mint, no gum as issued. With inverted "h" for "ų" in "skatikų".


240,0 EUR
01-02-021 No.: 01-02. Pilna pirma Vilniaus laida, vartota, su Gardino antspaudu. Abu ženklai su normalia "ų" žodyje "skatikų". 10 sk p.12 , 15 sk p.10.
No.:01-02. Complete First Vilnius issue, used, with Grodno postmark. Both stamps with normal "ų" in "skatikų", 10 sk - p.12, 15 sk - p.10.


140,0 EUR
01-02-022 No.: 01-02. Pilna pirma Vilniaus laida, vartota, su Kauno antspaudu. Abu ženklai su apversta "h" žodyje "skatikų".
No.:01-02. Complete First Vilnius issue, used, with Kaunas postmark. Both stamps with inverted "h" in "skatikų".


140,0 EUR
01-p17-011 No.: 01. Nevartotas. Su apversta "h". Be klijų, kaip ir buvo išleistas.
No.:01. Mint, no gum as issued. With inverted "h" for "ų" in "skatikų".


120,0 EUR
01-p.4,5,9,10-021 No.: 01. Antspauduotų ženklų blokas iš keturių þenklų. Pozicijos - p.4,5,9,10. Du ženklai su apversta"h" raide, vienas su "ų" ir vienas su apverta "ń".
No.:01. Used. Block of four stamps p.4,5,9,10. Two stamps stamps with inverted letter "h", one with "ų" and one with inverted "ń".


280,0 EUR
01-p.9-021 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "ń". Pozicija - 9. Su Gardino antspaudu.
No.:01. Used. With inverted "ń", position 9. With Grodno postmark.


120,0 EUR
01-p.9-022 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "ń". Pozicija - 9. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With inverted "ń", position 9. With Grodno postmark on cutout.


120,0 EUR
01-p.9-023 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "ń". Pozicija - 9. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With inverted "ń", position 9. With Grodno postmark on cutout.


120,0 EUR
01-p.11-021 No.: 01. Antspauduotas. Su "ų". Pozicija - 11. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With normal "ų", position 11. With Grodno postmark on cutout.


70,0 EUR
01-p.12-022 No.: 01. Antspauduotas. Su "ų". Pozicija - 12. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With normal "ų", position 12. With Grodno postmark on cutout.


70,0 EUR
01-p.17-021 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "h". Pozicija - 17. Su Gardino tiesiu antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With inverted "h", position 17. With Grodno stright postmark on cutout.


90,0 EUR
02-p.06-021 No.: 02. Antspauduotas. Su apversta "h". Pozicija - 17. Su Gardino tiesiu antspaudu ant iškarpos.
No.:02. Used. With inverted "h", position 17. With Grodno stright postmark on cutout.


90,0 EUR
02-p.9-021 No.: 02. Antspauduotas. Su apversta "ń". Pozicija - 9. Su Kauno antspaudu.
No.:02. Used. With inverted "ń", position 9. With Kaunas postmark.


120,0 EUR
02-p10-011 No.: 02. Nevartotas. Su apversta "h". Be klijų, kaip ir buvo išleistas.
No.:02. Mint, no gum as issued. With inverted "h" for "ų" in "skatikų".


120,0 EUR

Back to top