ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Lietuva: No.: 01-02. Pirma Vilniaus laida. / First Vilnius issue


Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
01-02-021 No.: 01-02. Antspauduoti. Abu su raide "ų". 10 sk ženklo pozicija p.11, 15 sk - p.05. Su Gardino antspaudais.
No.:01-02. Used. Both with "ų", 10 sk. stamp position p.11, 15 sk. - p.05. With Grodno postmarks.


90,0 EUR
01-p.1,6,11-021 No.: 01. Antspauduotų ženklų vertikali juostelė iš trijų ženklų. Pozicijos - 1, 6 ir 11.
No.:01. Used. Vertical strip of three stamps p.p.1, 6 and 11.


96,0 EUR
01-p.2,3,6,7-021 No.: 01. Antspauduotų ženklų blokas iš keturių ženklų. Pozicijos - p.2,3,6,7. Visi ženklai su apversta"h" raide.
No.:01. Used. Block of four stamps p.2,3,6,7. All stamps with inverted letter "h".


128,0 EUR
01-p.4,5,9,10-021 No.: 01. Antspauduotų ženklų blokas iš keturių ženklų. Pozicijos - p.4,5,9,10. Du ženklai su apversta"h" raide, vienas su "ų" ir vienas su apverta "ń".
No.:01. Used. Block of four stamps p.4,5,9,10. Two stamps stamps with inverted letter "h", one with "ų" and one with inverted "ń".


224,0 EUR
01-p.9-022 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "ń". Pozicija - 9. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With inverted "ń", position 9. With Grodno postmark on cutout.


120,0 EUR
01-p.9-023 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "ń". Pozicija - 9. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With inverted "ń", position 9. With Grodno postmark on cutout.


120,0 EUR
01-p.12-021 No.: 01. Antspauduotas. Su "ų". Pozicija - 12. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With normal "ų", position 12. With Grodno postmark on cutout.


40,0 EUR
01-p.12-022 No.: 01. Antspauduotas. Su "ų". Pozicija - 12. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With normal "ų", position 12. With Grodno postmark on cutout.


40,0 EUR
01-p.13-021 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "h". Pozicija - 13.
No.:01. Used. With inverted "h", position 13.


32,0 EUR
01-p.15-021 No.: 01. Antspauduotas. Su "ų". Pozicija - 15. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With normal "ų", position 15. With Grodno postmark on cutout.


40,0 EUR
01-p.18-021 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "h". Pozicija - 18.
No.:01. Used. With inverted "h", position 18.


32,0 EUR
01-p.20-021 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "h". Pozicija - 20.
No.:01. Used. With inverted "h", position 20.


32,0 EUR
02-p.6-011 No.: 02. Nevartotas. Su apversta "h" raide. Pozicija - 6. Be klijų, kaip buvo išleistas.
No.:02. Not used. With inverted letter "h", position 6. No gum as issued.


72,0 EUR

Back to top