ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Lietuva: No.: 01-02. Pirma Vilniaus laida. / First Vilnius issue


Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
01-p.4,5,9,10-021 No.: 01. Antspauduotų ženklų blokas iš keturių ženklų. Pozicijos - p.4,5,9,10. Du ženklai su apversta"h" raide, vienas su "ų" ir vienas su apverta "ń".
No.:01. Used. Block of four stamps p.4,5,9,10. Two stamps stamps with inverted letter "h", one with "ų" and one with inverted "ń".


380,0 EUR
01-p.7-021 No.: 01. Antspauduotas. Su apversta "h". Pozicija - 7.
No.:01. Used. With inverted "h", position 7.


70,0 EUR
01-p.11-021 No.: 01. Antspauduotas. Su "ų". Pozicija - 11. Su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:01. Used. With normal "ų", position 11. With Grodno postmark on cutout.


70,0 EUR

Back to top