ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shopping rules

Lietuva
No.: 03-08. Antra Vilniaus laida. / Second Vilnius issue.Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
03-08-021 No.: 3-8. Pilna serija. Vartota. 20sk ženklas su "dingstančia" "i" žodyje "Lietuva", 30 sk ženklas su "dingstančia" "t" žodyje "pašta".
No.:3-8. Complete set. Used. 20 sk stam with "disappearing" "i" in "Lietuva", 30 sk stamp with "disappearing" "t" in the word "pašta".

200,0 EUR
03-08-022 No.: 3-8. Pilna serija. Vartota, kai kurie su Gardino antspaudu.
No.:3-8. Complete set. Used, some of them with Grodno postmark.


150,0 EUR
03-p.02-022 No.: 3. 2-ra pozicija - su apversta "h".
No.:3. 2nd position with inverted "h".

44,0 EUR
03-p.04-021 No.: 3. Ketvirta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:3. 4th position - with inverted "h". Used.

50,0 EUR
03-p.07-021 No.: 3. 7-ta pozicija - su apversta "h". Su Lunios antspaudu.
No.:3. 7th position with inverted "h". With Lunia postmark.

90,0 EUR
03-p.08,09,13,14-021 No.: 3. 8-ta, 9-ta, 13-ta ir 14 pozicijos - du ženklai su apversta "h" ir po vieną su "ń" ir su "ų". Vartoti, su Gardino antsaudu.
No.:3. Positions 8th, 9th, 13th and 14th - two stamps with inverted "h", one with inverted "ń" and normal "ų".

400,0 EUR
03-p.09,14,19-021 No.: 3. 9-ta, 14-ta ir 19-ta pozicijos - su apversta "h", "ń" ir su "ų". Vartoti, su Gardino antsaudu.
No.:3. Positions 9th, 14-th and 19th positions - with inverted "h", inverted "ń" and normal "ų".

330,0 EUR
03-p.09-021 No.: 3. 9-ta pozicija - su apversta "ń".
No.:3. 9th position with inverted "ń".

96,0 EUR
03-p.09-022 No.: 3. 9-ta pozicija - su apversta "ń".
No.:3. 9th position with inverted "ń".

96,0 EUR
03-p.10-021 No.: 3. 10-ta pozicija - su apversta "h".
No.:3. 10th position with inverted "h".

50,0 EUR
03-p.11-021 No.: 3. 11-ta pozicija - su normalia "ų", su Lunios antspaudu.
No.:3. 11th position with normal "ų", with Lunia postmark.

70,0 EUR
03-p.13-021 No.: 3. 13-ta pozicija - su apversta "h", su Lunios antspaudu.
No.:3. 13th position with inverted "h", with Lunia postmark.

70,0 EUR
03-p.19-023 No.: 3. 19-ta pozicija - su apversta "h". Su Gardino antspaudu.
No.:3. 19th position with inverted "h". With Grodno postmark.

50,0 EUR
04-p.04-021 No.: 4. Ketvirta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:4. 4th position - with inverted "h". Used.

40,0 EUR
04-p.06-022 No.: 4. Šešta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:4. 6th position - with inverted "h". Used.

40,0 EUR
04-p.09-021 No.: 4. 9-ta pozicija - su apversta "ń".
No.:4. 9th position with inverted "ń".

90,0 EUR
04-p.09-022 No.: 4. 9-ta pozicija - su apversta "ń".
No.:4. 9th position with inverted "ń".

90,0 EUR
04-p.09-024 No.: 4. 9-ta pozicija - su apversta "ń".
No.:4. 9th position with inverted "ń".

90,0 EUR
04-p.12-021 No.: 4. 12-ta pozicija - su "ų". Vartotas, ant iškarpos.
No.:4. 12th position - with "ų". Used, on cut-out.

40,0 EUR
04-p.17-022 No.: 4. Septyniolikta pozicija - su apversta "h" raide. Vartotas.
No.:4. 17th position - with inverted letter "h". Used.

40,0 EUR
04-p.19-021 No.: 4. 19-ta pozicija - su apversta "h". Su Gardino antspaudu.
No.:4. 19th position - with inverted "h". With Grodno postmark.

32,0 EUR
04-p.19-022 No.: 4. 19-ta pozicija - su apversta "h". Su Gardino antspaudu.
No.:4. 19th position - with inverted "h". With Grodno postmark.

32,0 EUR
04-p.20-021 No.: 4. 20-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas, su Lunios antspaudu.
No.:4. 20th position - with inverted "h". Used, with Lunia's postmark.

60,0 EUR
05-p.02-011 No.: 5. Antra pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista. Be raidės "i" žodyje "Lietuvos".
No.:5. 2nd position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued. Letter "i" in "Lietuvos" missing.

80,0 EUR
05-p.02-013 No.: 5. Antra pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista. Be raidės "i" žodyje "Lietuvos".
No.:5. 2nd position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued. Letter "i" in "Lietuvos" missing.

80,0 EUR
05-p.03-012 No.: 5. Trečia pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:5. 3rd position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
05-p.03-022 No.: 5. Trečia pozicija - su apversta "h". Vartotas, su Gardino antspaudu. Ženklo viduryje yra "plonas" popierius. žiûr. skeną.
No.:5. 3rd position - with inverted "h". Used, with Grodno postmark. In the middle of the stamp the is a "thin" paper, look at the scan.

8,0 EUR
05-p.03-023 No.: 5. Trečia pozicija - su apversta "h". Vartotas, su Wilno tiesiu antspaudu.
No.:5. 3rd position - with inverted "h". Used, with Wilno stright postmark.

25,0 EUR
05-p.06-011 No.: 5. 6-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas be klijų, kaip išleista.
No.:5. 6th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
05-p.06-012 No.: 5. 6-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas be klijų, kaip išleista.
No.:5. 6th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
05-p.06-013 No.: 5. 6-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas be klijų, kaip išleista.
No.:5. 6th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
05-p.07-012 No.: 5. 7-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas be klijų, kaip išleista.
No.:5. 7th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
05-p.07-022 No.: 5. 7-ta pozicija - su apversta "h".
No.:5. 7th position with inverted "h".

16,0 EUR
05-p.11-011 No.: 5. 11-ta pozicija - su "ų". Nevartotas be klijų, kaip išleista.
No.:5. 11th position with "ų". No gum as issued.

32,0 EUR
05-p.11-021 No.: 5. 11-ta pozicija - su "ų".
No.:5. 11th position with "ų".

20,0 EUR
05-p.11-022 No.: 5. 11-ta pozicija - su "ų".
No.:5. 11th position with "ų".

20,0 EUR
05-p.12-011 No.: 5. 12-ta pozicija - su "ų".
No.:5. 12th position with "ų".

32,0 EUR
05-p.12-021 No.: 5. 12-ta pozicija - su "ų".
No.:5. 12th position with "ų".

20,0 EUR
05-p.12-022 No.: 5. 12-ta pozicija - su "ų".
No.:5. 12th position with "ų".

20,0 EUR
05-p.12-023 No.: 5. 12-ta pozicija - su "ų".
No.:5. 12th position with "ų".

20,0 EUR
05-p.12-024 No.: 5. 12-ta pozicija - su "ų".
No.:5. 12th position with "ų".

20,0 EUR
05-p.13-011 No.: 5. 13-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų kaip ir buvo išleistas.
No.:5. 13th position with inverted "h". Unused, no gum, as issued.

28,0 EUR
05-p.13-012 No.: 5. 13-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų kaip ir buvo išleistas.
No.:5. 13th position with inverted "h". Unused, no gum, as issued.

28,0 EUR
05-p.13-021 No.: 5. 13-ta pozicija - su apversta "h". Ant iškarpos.
No.:5. 13th position with inverted "h". On piece.

16,0 EUR
05-p.13-022 No.: 5. 13-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:5. 13th position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
05-p.13-023 No.: 5. 13-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas. Su vienos eilutės Gardino antspaudu.
No.:5. 13th position with inverted "h". Used, with Grodno postmark.

20,0 EUR
05-p.14-021 No.: 5. 14-ta pozicija - su "ų".
No.:5. 14th position with "ų".

20,0 EUR
05-p.15-021 No.: 5. 15-ta pozicija - su "ų". Ant iškarpos su Gardino antspaudu.
No.:5. 15th position with "ų". On cut-out with Grodno postmark.

20,0 EUR
05-p.15-022 No.: 5. 15-ta pozicija - su "ų".
No.:5. 15th position with "ų".

20,0 EUR
05-p.16-011 No.: 5. 16-ta pozicija - su "ų". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:5. 16th position - with "ų". Not used, no gum, as issued.

32,0 EUR
05-p.16-021 No.: 5. 16-ta pozicija - su "ų". Vartotas.
No.:5. 16th position - with "ų". Used.

20,0 EUR
05-p.17-011 No.: 5. 17-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:5. 17th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
05-p.17-012 No.: 5. 17-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:5. 17th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
05-p.17-021 No.: 5. 17-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:5. 17th position - with inverted "h". Used.

16,0 EUR
05-p.17-022 No.: 5. 17-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:5. 17th position - with inverted "h". Used.

16,0 EUR
05-p.18-022 No.: 5. 18-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas. Centre - plonas popierius.
No.:5. 18th position - with inverted "h". Used. Thin paper in the centre.

8,0 EUR
05-p.18-023 No.: 5. 18-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:5. 18th position - with inverted "h". Used.

16,0 EUR
05-p.19-012 No.: 5. 19-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:5. 19th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
05-p.19-013 No.: 5. 19-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:5. 19th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
05-p.19-021 No.: 5. 19-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:5. 19th position - with inverted "h". Used.

16,0 EUR
05-p.20-011 No.: 5. 20-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas. Be klijų, kaip ir buvo išleistas.
No.:5. 20th position - with inverted "h". Unused. No gum, as issued.

28,0 EUR
05-p.20-021 No.: 5. 20-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:5. 20th position - with inverted "h". Used.

16,0 EUR
05-p.20-022 No.: 5. 20-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas. Kitoje ženklo pusėje veidrodinis atspaudas.
No.:5. 20th position - with inverted "h". Used. Mirror printing onback side.

40,0 EUR
06-p.01-021 No.: 6. Pirma pozicija - su "ų".
No.:6. 1st position. With "ų".

20,0 EUR
06-p.02-011 No.: 6. Antra pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista. Be raidės "i" žodyje "Lietuvos".
No.:6. 2nd position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued. Letter "i" in "Lietuvos" missing.

80,0 EUR
06-p.04-011 No.:6. Ketvirta pozicija - su apversta raide "h". Nevartotas. Be klijų, kaip buvo išleistas.
No.:6. Fourth position with inverted letter "h". Not used. No gum as issued.

28,0 EUR
06-p.04-021 No.:6. Ketvirta pozicija - su apversta raide "h". Vartotas.
No.:6. Fourth position with inverted letter "h". Used.

16,0 EUR
06-p.05-021 No.: 6. 5-ta pozicija - su "ų". Ant iškarpos, su Gardino antspaudu.
No.:6. 5th position. With "ų". With Grodno postmark. On piece.

20,0 EUR
06-p.09-021 No.: 6. 9-ta pozicija - su apversta "ń".
No.:6. 9th position - with inverted "ń".

40,0 EUR
06-p.11-021 No.: 6. 11-ta pozicija - su "ų".
No.:6. 11th position. With "ų".

20,0 EUR
06-p.12-022 No.: 6. 12-ta pozicija - su "ų".
No.:6. 12th position. With "ų".

20,0 EUR
06-p.12-023 No.: 6. 12-ta pozicija - su "ų".
No.:6. 12th position. With "ų".

20,0 EUR
06-p.13-011 No.: 6. 13-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:6. 13th position with inverted "h". Unused, no gum, as issued.

28,0 EUR
06-p.15-011 No.: 6. 15-ta pozicija - su "ų". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:6. 15th position with "ų". Unused, no gum, as issued.

32,0 EUR
06-p.16-012 No.: 6. 16-ta pozicija - su "ų". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:6. 15th position with "ų". Unused, no gum, as issued.

32,0 EUR
06-p.16-021 No.: 6. 16-ta pozicija - su "ų". Vartotas.
No.:6. 15th position with "ų". Used.

20,0 EUR
06-p.18-011 No.: 6. 18-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:6. 18th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
06-p.18-023 No.: 6. 18-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:6. 18th position - with inverted "h". Used.

16,0 EUR
06-p.20-011 No.: 6. 20-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:6. 20th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
06-p.20-012 No.: 6. 20-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:6. 20th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
07-p.01-021 No.: 7. Pirma pozicija - su raide "ų". Vartotas, su Gardino antspaudu ir pasislinkusia perforacija dešinėje.
No.:7. First position with letter "ų". Used, with Grodno postmark, right perforation shifted.

25,0 EUR
07-p.02-021 No.: 7. Antra pozicija - su apversta raide "h". Vartotas. Su Lunios antspaudu.
No.:7. Second position with inverted letter "h". Used, with Lunia postmark.

20,0 EUR
07-p.03-011 No.: 7. Trečia pozicija - su apversta raide "h". Nevartotas, be klijų, kaip ir buvo išleistas.
No.:7. Third position with inverted letter "h". Not used, without gum, as issued.

28,0 EUR
07-p.04-021 No.: 7. Ketvirta pozicija - su apversta raide "h". Vartotas.
No.:7. Fourth position with inverted letter "h". Used.

16,0 EUR
07-p.04-022 No.: 7. Ketvirta pozicija - su apversta raide "h". Vartotas.
No.:7. Fourth position with inverted letter "h". Used.

16,0 EUR
07-p.04-023 No.: 7. Ketvirta pozicija - su apversta raide "h". Vartotas.
No.:7. Fourth position with inverted letter "h". Used.

16,0 EUR
07-p.05-011 No.: 7. Trečia pozicija - su apversta raide "h". Nevartotas, be klijų, kaip ir buvo išleistas.
No.:7. Third position with inverted letter "h". Not used, without gum, as issued.

28,0 EUR
07-p.05-022 No.: 7. Penkta pozicija - su raide "ų". Vartotas.
No.:7. Fifth position with letter "ų". Used.

20,0 EUR
07-p.05-023 No.: 7. Penkta pozicija - su raide "ų". Vartotas.
No.:7. Fifth position with letter "ų". Used.

20,0 EUR
07-p.06-021 No.: 7. Ðeðta pozicija - su apversta raide "h". Vartotas.
No.:7. Sixth position with inverted letter "h". Used.

16,0 EUR
07-p.06-022 No.: 7. Šešta pozicija - su apversta raide "h". Vartotas.
No.:7. Sixth position with inverted letter "h". Used.

16,0 EUR
07-p.06-023 No.: 7. Šešta pozicija - su apversta raide "h". Vartotas.
No.:7. Sixth position with inverted letter "h". Used.

16,0 EUR
07-p.06-024 No.: 7. Šešta pozicija - su apversta raide "h". Vartotas.
No.:7. Sixth position with inverted letter "h". Used.

16,0 EUR
07-p.07-011 No.: 7. Septinta pozicija - su apversta raide "h". Nevartotas, be klijų, kaip ir buvo išleistas. Žymiai pasislinkusi perforacija dešinėje.
No.:7. Seventh position with inverted letter "h". Not used, without gum, as issued. Significant shift of right perforation.

35,0 EUR
07-p.07-021 No.: 7. Septinta pozicija - su apversta "h". Vartotas, su Lunios antspaudu.
No.:7. 7-th position with inverted "h". Used with Lunia postmark.

25,0 EUR
07-p.08-021 No.: 7. Aštunta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:7. 8-th position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
07-p.09-021 No.: 7. 9-ta pozicija - su apversta "ń".
No.: 7. 9th position - with inverted "ń".

40,0 EUR
07-p.09-022 No.: 7. 9-ta pozicija - su apversta "ń". Plonas popierius ženklo viduryje.
No.: 7. 9th position - with inverted "ń". Thin paper in a middle.

20,0 EUR
07-p.10-021 No.: 7. 10-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:7. 10th position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
07-p.10-024 No.: 7. 10-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:7. 10th position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
07-p.11-021 No.: 7. 11-ta pozicija - su "ų".
No.:7. 11th position. With "ų".

20,0 EUR
07-p.12-022 No.: 7. 12-ta pozicija - su "ų".
No.:7. 12th position. With "ų".

20,0 EUR
07-p.13-021 No.: 7. 13-ta pozicija - su apversta "h". Su Gardino antspaudu.
No.:7. 13th position - with inverted "h". With Grodno postmark.

16,0 EUR
07s1-p.17-021 No.: 7. 17-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas. Su Gardino antspaudu. Antroje pusėje veidrodinis atspaudas. Su eksperto Richter'io antspaudėliu.
No.:7. 17th position with inverted "h". Used, with Grodno postmark. Mirror printing on the back side. With expertiser Richter mark.

40,0 EUR
07-p.18-021 No.: 7. 18-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:7. 18th position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
07-p.20-022 No.: 5. 20-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas, su Lunios antspaudu.
No.:5. 20th position - with inverted "h". Used with Lunia postmark.

25,0 EUR
07-p.20-021 No.: 5. 20-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:5. 20th position - with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.01-021 No.: 8. Pirma pozicija - su normalia raide "ų". Vartotas.
No.:8. First position with normal letter "ų". Used.

20,0 EUR
08s3-p.01-021 No.: 8. Pirma pozicija - su normalia raide "ų". Vartotas, su Kauno antspaudu. Spauda abejose pusėse.
No.:8. First position with normal letter "ų". Used, with Kaunas postmark. Both sides printing.

240,0 EUR
08-p.02-011 No.: 8. Antra pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų kaip ir buvo išleistas. Pastumtos vertikalios perforacijos.
No.:8. Second position with inverted "h". Mint, no gum, as issued. Misperforated.

55,0 EUR
08-p.02-012 No.: 8. Antra pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų kaip ir buvo išleistas.
No.:8. Second position with inverted "h". Mint, no gum, as issued.

28,0 EUR
08-p.02-021 No.: 8. Antra pozicija - su apversta "h". Vartotas, su Gardino antspaudu.
No.:8. Second position with inverted "h". Used, with Grodno postmark.

16,0 EUR
08-p.02-022 No.: 8. Antra pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. Second position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.02-023 No.: 8. Antra pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. Second position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.02-024 No.: 8. Antra pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. Second position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.02-025 No.: 8. Antra pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. Second position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.04-021 No.: 8. Ketvirta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. Fourth position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.05-011 No.: 8. Penkta pozicija - su "ų". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:8. 5-th position - with "ų". Not used, no gum, as issued.

32,0 EUR
08-p.05-022 No.: 8. Penkta pozicija - su normalia raide "ų".
No.:8. Fifth position with normal letter "ų".

20,0 EUR
08-p.06-021 No.: 8. Šešta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. Sixth position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.07-022 No.: 8. Septinta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. Seventh position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.08-021 No.: 8. Aštunta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. 8-th position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.09-021 No.: 8. 9-ta pozicija - su apversta "ń".
No.:8. 9th position - with inverted "ń".

40,0 EUR
08-p.09-022 No.: 8. 9-ta pozicija - su apversta "ń".
No.:8. 9th position - with inverted "ń".

40,0 EUR
08-p.09-023 No.: 8. 9-ta pozicija - su apversta "ń".
No.:8. 9th position - with inverted "ń".

40,0 EUR
08-p.10-021 No.: 8. 10-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. 10-th position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.11-021 No.: 8. 11-ta pozicija - su "ų". Vartotas.
No.:8. 11-th position with "ų". Used.

20,0 EUR
08-p.11-022 No.: 8. 11-ta pozicija - su "ų". Vartotas.
No.:8. 11-th position with "ų". Used.

20,0 EUR
08-p.11-023 No.: 8. 11-ta pozicija - su "ų". Vartotas.
No.:8. 11-th position with "ų". Used.

20,0 EUR
08-p.12-021 No.: 8. 12-ta pozicija - su "ų". Vartotas.
No.:8. 12-th position - with "ų". Used.

20,0 EUR
08-p.13-011 No.: 8. 13-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:8. 13-th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
08-p.13-021 No.: 8. 13-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. 13-th position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.14-011 No.: 8. 14-ta pozicija - su "ų". Nevartotas, be klijų, kaip išleista.
No.:8. 14-th position - with "ų". Not used, no gum, as issued.

32,0 EUR
08-p.14-013 No.: 8. 14-ta pozicija - su "ų". Nevartotas, be klijų, kaip išleista, su pastumta perforacija. Su eksperto Aime Brunn antspaudėliu.
No.:8. 14-th position - with "ų". Not used, no gum, as issued, misperforated. With expert Aime Brunn antsoaudėliu.

45,0 EUR
08-p.14-021 No.: 8. 14-ta pozicija - su "ų". Vartotas.
No.:8. 14-th position with "ų". Used.

20,0 EUR
08-p.14-022 No.: 8. 14-ta pozicija - su "ų". Vartotas.
No.:8. 14-th position with "ų". Used.

20,0 EUR
08-p.15-021 No.: 8. 15-ta pozicija - su "ų". Vartotas.
No.:8. 15-th position with "ų". Used.

20,0 EUR
08-p.15-022 No.: 8. 15-ta pozicija - su "ų". Vartotas.
No.:8. 15-th position with "ų". Used.

20,0 EUR
08-p.15-023 No.: 8. 15-ta pozicija - su "ų". Vartotas.
No.:8. 15-th position with "ų". Used.

25,0 EUR
08-p.16-022 No.: 8. 16-ta pozicija - su "ų". Vartotas.
No.:8. 16-th position with "ų". Used.

20,0 EUR
08-p.17-021 No.: 8. 17-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. 17-th position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.17-022 No.: 8. 17-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. 17-th position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.18-011 No.: 8. 18-ta pozicija - su apversta "h". Nevartotas, be klijų, kaip šleista.
No.:8. 18th position - with inverted "h". Not used, no gum, as issued.

28,0 EUR
08-p.19-021 No.: 8. 19-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas, su Gardino antspaudu ant iškarpos.
No.:8. 19th position - with inverted "h". Used, with Grodno postmark on cutout.

16,0 EUR
08-p.20-022 No.: 8. 20-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. 20-th position with inverted "h". Used.

16,0 EUR
08-p.20-023 No.: 8. 20-ta pozicija - su apversta "h". Vartotas.
No.:8. 20-th position with inverted "h". Used.

16,0 EUR

Back to top