ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Lietuva: Nr. 102-108. Pirmoji oro pašto laida / Lithuania: First Airmail Issue

-->
Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
102-108-011 Pilna serija. Nevartota, su lipdėmis.
Complete set. Unused.


5,0 EUR
102-108-02 Pilna serija. Vartota. 20 sk ženklas su vertikaliom VŽ.
Complete set. Used. 20 sk stamp - with vertical WM.


5,0 EUR
102-v4-01 Nr. 102x. 20 skatikų. Vertikalios vandens žymės Kv. Popieriaus storis 0,10mm. Klišės variantas v4: "balta dėmė virš raidės "T"".
No.102x. 20 skatikas. Vertical WM: Kv. Plate variety v4: "white spot above the letter "T".


5,0 EUR
102x-01 Nr. 102x. 20 skatikų. Vertikalios vandens žymės Kv. Popieriaus storis 0,10mm. Be klijų.
No.102x. 20 skatikas. Vertical WM: Kv.


1,0 EUR
102x-v8-01 Nr. 102x. 20 skatikų. Vertikalios vandens žymės Kv. Popieriaus storis 0,10mm. Klišės variantas v4: "Ilgesnė kairioji raidės "V" dalis".
No.102x. 20 skatikas. Vertical WM: Kv. Plate variety v8: "Letter "V" with taller left side".


4,0 EUR
102x-v22-01 Nr. 102x. 20 skatikų. Vertikalios vandens žymės Kv. Popieriaus storis 0,10mm. Klišės variantas v22: "nutrūkęs rėmelis žemiau pirmos raidės „O“.
No.102x. 20 skatikas. Vertical WM: Kv. Plate variety v22: "broken frame below the first “O”.


4,0 EUR
103-v12-01 Nr. 103. 40 skatikų. Klišės variantas v12: "Oranžinė dėmė virš dešiniojo "0".
No.103. 40 skatikas. Plate variety V12: Orange spot on the right "0".


4,0 EUR
104-v3-01 Nr. 104. 60 skatikų. Klišės variantas v3: "perkirsta raidė „A“.
No.104. 60 skatikas. Plate variety v3: broken letter “A” .


4,0 EUR
104-v9-01 Nr. 104. 60 skatikų. Klišės variantas v9: "balta dėmė ant pirmosios raidės „O“.
No.104. 60 skatikas. Plate variety v9: "white spot on the first letter “O” .


3,0 EUR
105-v9-01 Nr. 105. 80 skatikų. Klišės variantas v3: "kairysis skaitmuo „80“ viršuje liečia rėmelį".
No.105. 80 skatikas. Plate variety v9: "the left “80” touches top frame ".


3,0 EUR
106A-01 Nr. 106A. 1 auksinas. Neperforuotas.
No.106A. Imperforate.


10,0 EUR
107-v9-01 Nr. 107. 2 auksinai. Klišės variantas v8: "įkirsta lėktuvo uodega".
No.107. 2 auksinas. Plate variety v8: "tail of the first plane broken".


4,0 EUR
108-v10-01 Nr. 108. 5 auksinai. Klišės variantas v10: "baltas taškas ant skaitmens „5“.
No.108. 5 auksinas. Plate variety v10: "a white spot on “5”.


4,0 EUR

Back to top