ANTANAS'
SHOP
offers today
***********

Shoping rules

Lietuva: No.: 187-195. Pirmoji naujos valiutos standartinė laida. / First New currency Definitive Issue.


Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
187-195-011 No.: 187-195. Pilna serija. Nevartota, su lipdukais.
No.:187-195. Complete set. Unused, hinged.


40,00 EUR
187-195-021 No.: 187-195. Pilna serija. Vartota.
No.:187-195. Complete set. Used.


2,00 EUR
187-195-031 No.: 187-195. Pilna serija. Nevartota, be lipdukų.
No.:187-195. Complete set. Mint, never hinged.


75,00 EUR
191-v3-021 No.: 191-v3. Klišės variantas v3 - "baltas taškas virš vartų". Vartotas, ant iškarpos.
No.:191-v3. Plate variety v3 - "white spot above the gate". Used, on cut-out.


3,50 EUR
193-v4-021 No.: 193-v4. Klišės variantas v4 - "baltas taškas virš vartų". Vartotas, ant iškarpos.
No.:193-v4. Plate variety v4 - "white spot above the gate". Used, on cut-out.


3,00 EUR
193-v6-021 No.: 193-v6. Klišės variantas v6 - "nutrauktas oranžinis rėmelis virš "AS". Vartotas, ant iškarpos.
No.:193-v6. Plate variety v6 - "broken orange frame above the letters "AS". Used, on cut-out.


3,00 EUR
193-v7-021 No.: 193-v7. Klišės variantas v7 - "nutrauktas oranžinis rėmelis virš "S" raidės. Vartotas, ant iškarpos.
No.:193-v7. Plate variety v7 - "broken orange frame above the letter "S". Used, on cut-out.


3,00 EUR
193-v8-021 No.: 193-v8. Klišės variantas v8 - "nutrauktas oranžinis rėmelis prie kairiojo "1". Vartotas, ant iškarpos.
No.:193-v8. Plate variety v8 - "broken orange frame near the left "1". Used, on cut-out.


3,00 EUR
193-v10-021 No.: 193-v10. Klišės variantas v10 - "oranžinis brūkšnys prie dešiniojo "1". Vartotas, ant iškarpos.
No.:193-v10. Plate variety v10 - "orange line at the right "1". Used, on cut-out.


5,00 EUR
193-v11-021 No.: 193-v11. Klišės variantas v11 - "nutrauktas oranžinis rėmelis prie dešiniojo "1". Vartotas, ant iškarpos.
No.:193-v11. Plate variety v11 - "broken orange frame at the right "1". Used, on cut-out.


3,00 EUR
193-v13-021 No.: 193-v13. Klišės variantas v13 - "nutrauktas debesėlis virš bokšto". Vartotas, ant iškarpos.
No.:193-v13. Plate variety v13 - "broken cloud above the left tower". Used, on cut-out.


3,00 EUR
193-v14-021 No.: 193-v14. Klišės variantas v14 - "taškas ant "T" žodyje "LIETUVA". Vartotas, ant iškarpos.
No.:193-v14. Plate variety v14 - "broken cloud above the left tower". Used, on cut-out.


3,00 EUR
194-v4-021 No.: 194-v4. Klišės variantas v4 - "raudonas taškas prie raidės "T". Vartotas.
No.:194-v4. Plate variety v4 - "red spot near the letter "T" of "LITAI". Used.


3,00 EUR
194-v6-021 No.: 194-v6. Klišės variantas v6 - "raudonos dėmės prie raidės "I" žodyje "LITAI". Vartotas.
No.:194-v6. Plate variety v6 - "red spots after the second "I" of "LITAI". Used.


3,00 EUR
194-v9-021 No.: 194-v9. Klišės variantas v9 - "raudonas taškas prie bažnyčios stogo". Vartotas.
No.:194-v9. Plate variety v9 - "red spot near the roof". Used.


3,00 EUR
194-v10-021 No.: 194-v10. Klišės variantas v10 - "nutrauktas raudonas debesis dešinėje". Vartotas.
No.:194-v10. Plate variety v10 - "cloud broken at right". Used.


3,00 EUR
194-v11-021 No.: 194-v11. Klišės variantas v11 - "nutrauktas raudonas rėmelis dešinėje". Vartotas.
No.:194-v11. Plate variety v11 - "broken red frame right". Used.


3,00 EUR
194-v12-021 No.: 194-v12. Klišės variantas v12 - "raudonos dėmės prie dešiniojo krašto". Vartotas.
No.:194-v12. Plate variety v12 - "red spots near the right frame". Used.


3,00 EUR
194-v16-021 No.: 194-v16. Klišės variantas v16 - "įkirstos raidės "T" ir "U". Vartotas.
No.:194-v16. Plate variety v16 - "broken letters "T" and "U". Used.


3,00 EUR
195-v3-021 No.: 195-v3. Klišės variantas v3 - "kairėje nutraukti debesis ir bažnyčios stogas". Vartotas.
No.:195-v3. Plate variety v16 - "cloud at left and roof of church broken". Used.


5,00 EUR

Back to top