ANTANAS'
SHOP
offers today
***********

Shoping rules

Lietuva: No.: 196-208. Klaipėdos laida. / Klaipėda - Memel Issue.


Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
196-208-021 No.: 196-208. Pilna serija, vartota. Nr. 197- v4 - "trūksta skydo kampo", Nr. 206 - v1 - "raudonas taškas prie ovalo".
No.:186-208. Complete set. Used. No. 197 variety v4 - ""part of shiels missing" p.25; No 206 variety v1 - "red spot near the oval" p.10.


35,00 EUR
196-208-031 No.: 196-208. Pilna serija, nevartota, be lipdukų.
No.:186-208. Complete set. Mint, never hinged.


50,00 EUR
197-03-66 No.: 197. Pilnas lapas. Ženklai nevartoti, be lipdukų. Su visais galimais ženklų variantais. Lapų pakraščiuose pasitaiko smulkių perforacijos įplyšimų.
No.:197. Complete sheet with all plate varieties. Unused, not hinged. Small perforation cuts at the margins exist.


110,00 EUR
201-03-66 No.: 201. Pilnas lapas. Ženklai nevartoti, be lipdukų. Su visais galimais ženklų variantais. Lapų pakraščiuose pasitaiko smulkių perforacijos įplyšimų.
No.:201. Complete sheet with all plate varieties. Unused, not hinged. Small perforation cuts at the margins exist.


120,00 EUR
197-v4-02 No.: 197-v4. Klišės variantas v4 - "trūksta skydo kampo". Vartotas.
No.:197-v4. Plate variety v4 - "part of shield missing". Used.


5,00 EUR
197-v5-02 No.: 197-v5. Klišės variantas v5 - "baltas taškas ant spinduliš". Vartotas.
No.:197-v5. Plate variety v5 - "white spot on sun rays". Used.


5,00 EUR
197-v6-02 No.: 197-v6. Klišės variantas v6 - "baltas lankelis prie raidės "A". Vartotas.
No.:197-v6. Plate variety v6 - "white arc near the letter "A". Used.


5,00 EUR
198-v5-02 No.: 198-v5. Klišės variantas v5 - "baltas taškas prie rėmelio". Vartotas, be lipdukų.
No.:198-v5. Plate variety v5 - "white spot at the frame (p.12)". Used.


5,00 EUR
199-v1-041 No.: 199-v1. Klišės variantas v1 - "balta dėmė žemiau raidės „P“. Nevartotas, be klijų.
No.:199-v1. Plate variety v1 - "white spot below the letter “P” (p.62)". Mint, no gum.


5,00 EUR
204-v2-02 No.: 204-v2. Klišės variantas v2 - "baltas taðkas prie raidës „I". Vartotas.
No.:204-v2. Plate variety v2 - "white spot near the letter “l". Used.


5,00 EUR
204-v4-02 No.: 204-v4. Klišės variantas v4 - "taškas horizonte". Vartotas.
No.:204-v4. Plate variety v4 - "spot on horizon (p.18)". Used.


5,00 EUR
204-v8-02 No.: 204-v8. Kliðës variantas v8 - "banga jûroje". Vartotas.
No.:204-v8. Plate variety v8 - "wave at sea (p.43)". Used.


5,00 EUR
207-v5-02 No.: 207-v5. Klišės variantas v5 - "baltas taškas po viduriniu bokštu". Vartotas.
No.:207-v5. Plate variety v5 - "white spot below the middle tower (p.17)". Used.


5,00 EUR

Back to top