ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shopping rules

Lietuva
No.: 20-26. Treèia Kauno laida. / Third Kaunas issue.Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
20-26-011 No.: 20-26. Pilna serija. Nevartota. Be klijų, kaip ir buvo išleista.
No.:20-26. Complete set. Mint. No gum as issued


20,0 EUR
20-26-021 No.: 20-26. Pilna serija. Vartota.
No.:20-26. Complete set. Used.


10,0 EUR
20-26-022 No.: 20-26. Pilna serija. Vartota. Viršutinis dešinysis ovalas patrauktas dešinėn. Visos plonos "š" raidės.
No.:20-26. Complete set. Used. Top right oval out. All "š" letters are thin.


35,0 EUR
20-26-023 No.: 20-26. Pilna serija. Vartota. Apatinis dešinysis ovalas patrauktas dešinėn.
No.:20-26. Complete set. Used. Bottom right oval out.


25,0 EUR
20-26-024 No.: 20-26. Pilna serija. Vartota. Visos plonos "š" raidės.
No.:20-26. Complete set. Used. All "š" letters are thin.


35,0 EUR
20-26-025 No.: 20-26. Pilna serija. Vienas ovalas didelis.
No.:20-26. Complete set. Used. One large oval.


25,0 EUR
20-26-026 No.: 20-26. Pilna serija. Visi didesni ovalai.
No.:20-26. Complete set. Used. All large ovals.


25,0 EUR
21-011 No.: 21 s1. Kitoje pusėje veidrodinis atspaudas. Vartota.
No.:21 s1. Offset on reverse side. Used. AJ catalogue price - 15 €.


10,0 EUR
20-vp1-011 No.: 20vp1. Vertikali porelė. 10 sk - pozicija p.20, 40sk - p.5. Nevartota. Be klijų, kaip išleista.
No.:20vp1. Vertical pair. 10 sk - p.20, 40 sk - p.5. Not used. No gum as issued.


40,0 EUR
20-vp1-021 No.: 20vp1. Vertikali porelė. 10 sk - pozicija p.19, 40sk - p.4 ("plona raidė "ð"). Vartota.
No.:20vp1. Vertical pair. 10 sk - p.19, 40 sk - p.4 ("thin letter "ð"). Used.


20,0 EUR
21-vp1-011 No.: 21vp1. Vertikali porelė. 15 sk - pozicija p.16, 50sk - p.1. Nevartota. Be klijų kaip ir buvo išleista.
No.:21vp1. Vertical pair. 15 sk - p.16, 50 sk - p.1. Mint, hinged. No gum, as issued.


40,0 EUR
21-vp1-012 No.: 21vp1. Vertikali porelė. 15 sk - pozicija p.17, 50sk - p.2. Nevartota. Be klijų kaip ir buvo išleista.
No.:21vp1. Vertical pair. 15 sk - p.16, 50 sk - p.1. Mint, hinged. No gum, as issued.


40,0 EUR
21-vp1-021 No.: 21vp1. Vertikali porelė. 15 sk - pozicija p.18, 50sk - p.3. Vartota.
No.:21vp1. Vertical pair. 15 sk - p.18, 50 sk - p.3. Used.


20,0 EUR
21-cb1-011 No.: 21cb1. Centrinis blokas. 15 sk - pozicija p.20, 10sk - p.16, 50sk - p.5, 40sk - p.1. Nevartota. Be klijų, kaip išleista.
No.:21cb1. Central block of four. 15 sk - position p.20, 10sk - p.16, 50sk - p.5, 40sk - p.1. Not used, no gum as issued.


225,0 EUR
21-hp1-011 No.: 21hp1. Horizontali porelė. 15 sk - pozicija p.10, 10sk - p.6. Nevartota, be klijų, kaip ir buvo išleista.
No.:21hp1. Horizontal pair. 15 sk - p.10, 10 sk - p.6. Mint, no gum, as issued.


40,0 EUR
21-hp1-021 No.: 21hp1. Horizontali porelė. 15 sk - pozicija p.15, 10sk - p.11. Vartota.
No.:21hp1. Horizontal pair. 15 sk - p.15, 10 sk - p.11. Used.


20,0 EUR
22-vp1-012 No.: 22vp1. Dviguba vertikali porelė. 20 sk - pozicijos p.17 ir p.18, 60sk - p.2 ir p.3. Nevartota, be klijų, kaip buvo išleisti.
No.:22vp1. Double vertical pair. 20 sk - p.17 and p.18, 60 sk - p.2 an p.3. Not used, no gum, as issued.


70,0 EUR
22-vp1-013 No.: 22vp1. Vertikali porelė. 20 sk - pozicija p.17, 60sk - p.2. Nevartota. Be klijų kaip ir buvo išleista.
No.:22vp1. Vertical pair. 15 sk - p.16, 50 sk - p.1. Mint, hinged. No gum, as issued.


40,0 EUR
22-vp1-014 No.: 22vp1. Vertikali porelė. 20 sk - pozicija p.18, 60sk - p.3. Nevartota. Be klijų kaip ir buvo išleista.
No.:22vp1. Vertical pair. 15 sk - p.16, 50 sk - p.1. Mint, hinged. No gum, as issued.


40,0 EUR
22-hp1-011 No.: 22hp1. Horizontali porelė. 15 sk - pozicija p.10 ("plona raidė "š"), 10sk - p.6. Nevartota. Be klijų, kaip ir buvo išleista.
No.:22hp1. Horizontal pair. 15 sk - p.10 ("thin letter "š"), 10 sk - p.6. Used.


40,0 EUR
22-hp1-021 No.: 22hp1. Horizontali porelė. 15 sk - pozicija p.10 ("plona raidë "š"), 10sk - p.6. Vartota.
No.:22hp1. Horizontal pair. 15 sk - p.10 ("thin letter "š"), 10 sk - p.6. Used.


20,0 EUR
23-cb1-021 No.: 23cb1. Centrinis blokas. 30 sk - pozicija p.20, 20sk - p.16, 60sk - p.5, 60sk - p.1. Vartota. Pastumta vertikali perforacija.
No.:23cb1. Central block of four. 30 sk - position p.20, 20sk - p.16, 60sk - p.5, 60sk - p.1. Used. Shifted vertical perforation.


270,0 EUR
23-hp1-011 No.: 23hp1. Horizontali porelė. 30 sk - pozicija p.10 (su plona "š"), 20sk - p.6. Nevartota, be klijų, kaip ir buvo išleista.
No.:23hp1. Horizontal pair. 30 sk - p.10 ("thin letter "š"), 20 sk - p.6. Mint, no gum, as issued.


40,0 EUR
23-hp1-021 No.: 23hp1. Horizontali porelė. 30 sk - pozicija p.10, 20sk - p.6. Vartota.
No.:23hp1. Horizontal pair. 30 sk - p.10, 20 sk - p.6. Used.


20,0 EUR
23-hp1-022 No.: 23hp1. Horizontali porelė. 30 sk - pozicija p.10, 20sk - p.6. Vartota.
No.:23hp1. Horizontal pair. 30 sk - p.10, 20 sk - p.6. Used.


20,0 EUR
24-044 No.: 24. Blokas iš keturių þenklų. Du þenklai su plona "š" raide - p.4 ir p.10. Nevartoti. Be klijø, kai buvo išleisti.
No.:24. Block of four. Two stamps with thin letter "ð" - p.4 and p.10. Not used, no gum, as issued.


10,0 EUR
25-hp1-011 No.: 25hp1. Horizontali porelė. 50 sk - pozicija p.15, 40sk - p.11. Nevartota. Be klijų, kaip ir buvo išleista.
No.:25vp1. Horizontal pair. 50 sk - p.15, 40 sk - p.11. Mint, no gum, as issued.


40,0 EUR
25-hp1-012 No.: 25hp1. Horizontali porelė. 50 sk - pozicija p.20, 40sk - p.16. Nevartota. Be klijų, kaip ir buvo išleista.
No.:25vp1. Horizontal pair. 50 sk - p.15, 40 sk - p.11. Mint, no gum, as issued.


40,0 EUR
25-hp1-021 No.: 25hp1. Horizontali porelė. 50 sk - pozicija p.15, 40sk - p.11. Vartota.
No.:25vp1. Horizontal pair. 50 sk - p.15, 40 sk - p.11. Used.


20,0 EUR
25-hp1-023 No.: 25hp1. Horizontali porelë. 50 sk - pozicija p.15, 40sk - p.11. Vartota.
No.:25vp1. Horizontal pair. 50 sk - p.15, 40 sk - p.11. Used.


20,0 EUR
26-hp1-021 No.: 26hp1. Horizontali porelė. 60 sk - pozicija p.15, 50sk - p.11. Vartota. 60sk ženklas su defektu.
No.:26hp1. Horizontal pair. 60 sk - p.15, 50 sk - p.11. Used. 60 sk stamp - defected.


3,0 EUR
26-hp1-022 No.: 26hp1. Horizontali porelė. 60 sk - pozicija p.15, 50sk - p.11. Vartota.
No.:26hp1. Horizontal pair. 60 sk - p.15, 50 sk - p.11. Used.


20,0 EUR
26-hp1-023 No.: 26hp1. Horizontali porelė. 60 sk - pozicija p.15, 50sk - p.11. Vartota.
No.:26hp1. Horizontal pair. 60 sk - p.15, 50 sk - p.11. Used.


20,0 EUR
21-p04-011 No.: 21. Nevartotas, be klijų kaip ir buvo išleistas. Pozicija 4 - su "plona "š" raide žodyje "paštas".
No.:21. Unused, no gum as issued. Position 4th - thin "š" in "paštas".


4,0 EUR
22-p04-011 No.: 22. Nevartotas, be klijø kaip ir buvo išleistas. Pozicija 4 - su "plona "š" raide žodyje "paštas".
No.:22. Unused, no gum as issued. Position 4th - thin "š" in "paštas".


4,0 EUR
23-p04-011 No.: 23. Nevartotas, be klijų kaip ir buvo išleistas. Pozicija 4 - su "plona "š" raide žodyje "paštas".
No.:23. Unused, no gum as issued. Position 4th - thin "š" in "paštas".


4,0 EUR

Back to top