ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shopping rules

Lietuva
No.: 27-29. Pirma Berlyno laida. / First Berlin issue.Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
27-29-02 No.: 27-29. Pilna serija. Vartota. 30 sk ženklas su variantu v1 - "įtrūkusi raidė "K" žodyje "ŽENKLAS"
No.:27-29. Complete set. Used. 30sk stamp with variety v1 - broken "K" in "ŽENKLAS".

80,0 EUR
27-29-03 No.: 27-29. Pilna serija. Vartota, ant iškarpų. Su pirmos dienos antspaudu!
No.:27-29. Complete set. Used, on cut-outs, with first day postmark!

40,0 EUR
27-29-04 No.: 27-29. Pilna serija. Vartota, ant voko be adreso.
No.:27-29. Complete set. Used, on unaddressed cover.

50,0 EUR

Back to top