ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shopping rules

Lietuva
No.: 30-39. Antra Berlyno laida. / Second Berlin issue.Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
30-39-011 No.: 30-39. Pilna serija. Nevartota. Su lipdėmis.
No.:30-39. Complete set. Mint. Hinged.


10,0 EUR
30-39-021 No.: 30-39. Pilna serija. Vartota.
No.:30-39. Complete set. Used.


4,0 EUR
35-034 No.:35. Blokas iš keturių ženklų. Nevartotas, be lipdukų. Reta perforacija 11 1/2.
No.:35. Block of four stamps. Mint, never hinged. RRR perforation 11 1/2.


20,0 EUR
38-034 No.:38. Blokas iš keturių ženklų. Nevartotas, be lipdukų. Perforacija 11 1/2 x 12 1/4.
No.:38. Block of four stamps. Mint, never hinged. Perforation 11 1/2 x 12 1/4.


10,0 EUR
38-034 No.:39. Blokas iš keturių ženklų. Nevartotas, be lipdukų. Perforacija 11 1/2 x 12 1/4.
No.:39. Block of four stamps. Mint, never hinged. Perforation 11 1/2 x 12 1/4.


10,0 EUR
P38c No.: P38c. Bandomasis 3 auksinø þenklas. Dvigubas centras, vienas apvertas. Popierius be vandens þenklø. Be klijø, taip, kaip buvo iðleista.
No.:P36b. Proof of 3 auksinas. Double centre, one inverted. Paper with no watermark. Without gum, as issued.


15,0 EUR

Back to top