ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Lietuva: No.: 408-409. Trijų emblemų standartinė laida. / Three emblems Definitive Issue.


Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
408-409-01 No.: 408-409. Pilna serija. Nevartota, be lipdukų.
No.:408-409. Complete set. Unused, never hinged.


0,50 EUR
408-409-02 No.: 408-409. Pilna serija. Vartota.
No.:449-456. Complete set. Used.


0,30 EUR
408-02 No.: 408. Blokas iš 4 ženklų. Pirmas ženklas su v4 - "perkirsta raidė "P" žodyje "PAŠTAS" (lapas A, p.27); antras ženklas su v2 - "baltas taškas prie vyčio skydo" (lapas A, p.28), ketvirtas ženklas su v9 - "oranžinis taškas skaitmens "2" apačioje" (lapas A, p. 38). Apsuktos vandens žymės Gva. Nevartota, be lipdukų.
No.:408. Block of four. The first stamp has variety v4 - "broken letter "P" of "PAŠTAS". The second stamp has variety v2 - "white spot near the vytis shield" The forth stamp with variety v9- "orange spot below the number "2". With reversed water marks - Gva. Unused, never hinged.

12,00 EUR
408-03 No.: 408. Blokas iš 4 ženklų. Pirmas ženklas su v4 - "perkirsta raidė "P" žodyje "PAŠTAS" (lapas A, p.27); antras ženklas su v2 - "baltas taškas prie vyčio skydo" (lapas A, p.28), ketvirtas ženklas su v9 - "oranžinis taškas skaitmens "2" apačioje" (lapas A, p. 38). Apsuktos vandens žymės Gva. Nevartota, be lipdukų.
No.:408. Block of four. The first stamp has variety v4 - "broken letter "P" of "PAŠTAS". The second stamp has variety v2 - "white spot near the vytis shield" The forth stamp with variety v9- "orange spot below the number "2". With reversed water marks - Gva. Unused, never hinged.

16,00 EUR
408-04 No.: 408. Blokas iš 4 ženklų. Ketvirtas ženklas su v1 - "baltas taškas po žirgo pilvu" (lapas A, p.87). Vandens žymės Gv. Nevartota, be lipdukų.
No.:408. Block of four. The fourth stamp has variety v1 - "white spot below the horse stomach". Water marks - Gv. Unused, never hinged.

10,00 EUR
408-07 No.: 408. Ženklų porelė. Antras ženklas su v6 - "balta dėmė tarp Gedimino stulpų" (lapas A, p.5). Vandens žymės - Gv. Nevartota, be lipdukų.
No.:408. Pair. The second stamp has variety v6 - "white spot on thr Gediminas pillars". Water marks - Gv. Unused, never hinged.

8,00 EUR
408-08 No.: 408. Ženklas su v10 - "perkirsta raidė"c" žodyje "cnt" (lapas B, p.4). Vandens žymės - Gv. Nevartota, be lipdukų.
No.:408. The stamp has variety v10 - "broken letter "c" of "cnt". Water marks - Gv. Unused, never hinged.

8,00 EUR
408-09 No.: 408. Ženklas su v5 - "balta dėmė tarp Gedimino stulpų". Vandens žymės - Gv. Nevartota, be lipdukų.
No.:408. The stamp has variety v5 - "white spot on thr Gediminas pillars". Water marks - Gv. Unused, never hinged.

8,00 EUR
408-10 No.: 408s1. Dviguba spauda. Vandens žymės - Gv. Nevartota, be lipdukų.
No.:408s1. Double print. Water marks - Gv. Unused, never hinged.

10,00 EUR

Back to top