ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Lietuva: No.: 421-424. Tautinës skautø stovyklos laida. / National Scout Jamboree Issue.


Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
421-424-011 No.: 421-424. Pilna serija. nevartota, su lipdukais.
No.:421-424. Complete set. Unused, hinged.


12,00 EUR
421-424-021 No.: 421-424. Pilna serija. Vartota.
No.:421-424. Complete set. Used.


25,00 EUR
421-424-031 No.: 421-424. Pilna serija. nevartota, be lipdukų.
No.:421-424. Complete set. Unused, not hinged.


30,00 EUR
422-v1-01 No.: 422-v1. Klišės variantas v1: "oranžinis taškas ant viršutinės vėliavėlės" (p.40). Nevartotas, su lipduku.
No.:422-v1. Plate variety v1: "orange spot on the top flag" (p.40). Unused, hinged.

12,00 EUR

Back to top