ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Lietuva: No.: 449-456. Sovietinë okupacija - perspausdinta laida. / Soviet Occupation - Overprinted Issue.


Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
449-456-011 No.: 449-456. Pilna serija. Nevartota, su lipdukais.
No.:449-456. Complete set. Unused, hinged.


5,00 EUR
449-456-021 No.: 449-456. Pilna serija. Vartota.
No.:449-456. Complete set. Used. CTO.


10,00 EUR
449-456-024 No.: 449-456. Pilna serija blokuose iš 4 ženklų. Vartota.
No.:449-456. Complete set. Used, in blocks of four. CTO.


25,00 EUR
449-456-031 No.: 449-456. Pilna serija. Nevartota, be lipdukų.
No.:449-456. Complete set. Unused, not hinged.


8,00 EUR
449-021 No.: 449 Ženklas su dviguba spauda.
No.:449 - with double printed stamp.


10,0 EUR
456-01 No.: 456 - normalios vandens žymės.
No.:456 - normal positon of water marks.


1,0 EUR

Back to top