ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shopping rules

Lietuva
No.: 50-60. Ketvirta Berlyno laida. / Fourth Berlin issue.Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
50-60-011 No.: 50-60. Pilna serija. Nevartota. Su lipdėmis.
No.:50-60. Complete set. Mint. Hinged.


6,0 EUR
50-60-02 No.:50-60. Pilna serija. Vartota.
No.:50-60. Complete set. Used.


1,5 EUR
50-P1-021 No.:50. Perforacija 11 1/4 x 12. Vartotas.
No.:50. Perforation 11 1/4 x 12. Used.


6,5 EUR
50-v4-021 No.:50 v4. Klišės variantas v4: "balta dėmė ant kardo". Vartotas.
No.:50 v4. Plate variety v4: "white spot on sword". Used.


5,0 EUR
50-v7-021 No.:50 v7. Klišės variantas v7: "pažeistas „10“. Vartotas.
No.:50 v7. Plate variety v7: "broken “10". Used.


5,0 EUR
50-v7-031 No.:50 v7. Klišės variantas v7: "pažeistas „10“. Nevartotas, be lipdukų.
No.:50 v7. Plate variety v7: "broken “10". Mint, never hinged.


10,0 EUR
50-v10-021 No.:50 v10. Klišės variantas v10: "baltas taškas virš „K“ žodyje „SKATIKŲ“. Vartotas.
No.:50 v10. Plate variety v10: "white spot above the first “K" in “SKATIKŲ”. Used.


5,0 EUR
50-v10-031 No.:50 v10. Klišės variantas v10: "baltas taškas virš „K“ žodyje „SKATIKŲ“. Nevartotas.
No.:50 v10. Plate variety v10: "white spot above the first “K" in “SKATIKŲ”. Mint, never hinged.


10,0 EUR
50-v12-011 No.:50 v12. Klišės variantas v12: "tamsus taškas prie antros „K“ žodyje „SKATIKŲ“. Nevartotas, su lipdukais.
No.:50 v12. Plate variety v12: "coloured spot near second “K” of “SKATIKŲ”. Mint, hinged.


5,0 EUR
52-v36-021 No.:52 v36. Klišės variantas v36: "baltas taškas prie „20“. Vartotas.
No.:52 v36. Plate variety v36: "white spot near “20”. Used.


5,0 EUR
52-v39-011 No.:52 v39. Klišės variantas v39: "stora „Ų“ raidės nosinė". Nevartotas, su lipdukais.
No.:52 v39. Plate variety v39: "thick hook of the “Ų” in “SKATIKŲ”. Mint, hinged.


5,0 EUR
54-v6-031 No.:54 v6. Klišės variantas v6:"įtrūkusi „T“ žodyje „PAŠTO". Nevartotas, su lipdukais.
No.:54 v6. Plate variety v6: "broken “T” in “PAŠTO”. Mint, hinged.


10,0 EUR
57-v4-011 No.:57 v4. Klišės variantas v4:"įtrūkusi „T“ žodyje „PAŠTO". Nevartotas, su lipdukais.
No.:57 v4. Plate variety v4: "broken “T” in “PAŠTO”. Mint, hinged.


10,0 EUR

Back to top