ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shopping rules

Lietuva
No.: 65-75. Antrųjų Nepriklausomybės metinių laida. / Second Anniversary of Independence Issue.Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
65-75-031 No.: 65-75. Pilna serija. Nevartota. Be lipdžių. 50 sk ženklas su v12 - "baltas taškas ant kryžiaus dešinėje".
No.:65-75. Complete set. Mint, not hinged. 50 sk stamp with variety "white spot near the right cross".55,0 EUR
65-v14-011 No.: 65 v14. Klišės variantas - "baltas brūkšnys spinduliuose". Nevartotas. Su lipde.
No.:65 v14. Variety v14 - "white scratch on the sunbeam". Mint. Hinged.


5,0 EUR
65-v15-01 No.: 65. v15 - storas spindulys. Nevartota. Su lipde.
No.:65. variety v15 - “thick” sunbeam. Mint. Hinged.


5,0 EUR
66-v1-011 No.: 66 v1. Klišės variantas v1 - "baltas brūkšnys žemiau „E“ žodyje „LIETUVA". Nevartotas. Su lipde.
No.:66. variety v1 - white scratch below “E” of “LIETUVA”. Mint. Hinged.


5,0 EUR
66-v5-01 No.: 66. v5 - baltas taškas ant dešiniojo „6“. Nevartotas. Su lipde.
No.:66. variety v5 - white spot on the right “6” . Mint. Hinged.


5,0 EUR
67-v2-01 No.: 67. v2 - „Ų“ vietoje „U“ žodyje „LIETUVA“. Nevartotas. Su lipde.
No.:67. variety v2 - “Ų” for “U” in “LIETUVA”. Mint. Hinged.


5,0 EUR
67-v3-01 No.: 67. v3 - baltas taškas spinduliuose ir v9 - „patrumpintas“ rūbas. Vartotas, su Papilės antspaudu.
No.:67. variety v3 - white spot on the sunbeam (p.9) and v9 - “shortened” cloth. Used, with Papile postmark.5,0 EUR
67-v6+v10-01 No.: 67. v6 - baltas brūkšnys spinduliuose ir v10 - tamsus taškas ank kojos. Nevartotas, su lipdėmis.
No.:67. variety v6 - white scratch on the sunbeam and v10 - coloured spot on the leg. Unused, hinged.4,0 EUR
68-v4-01 No.: 68. v4 - "sujungtos "T" ir "U" žodyje "LIETUVA". Vartotas, su Kauno antspaudu.
No.:67. variety v4 - "joint "T" and "U" in "LIETUVA" (p.14). Used, with Kaunas postmark.


5,0 EUR
68-v5-01 No.: 68. v5 - baltas storas brūkšnelis žemiau „TU“ žodyje „LIETUVA“. Nevartotas. Su lipde.
No.:68. variety v5 - white spot below “TU” of “LIETUVA” (p.2). Mint. Hinged.


5,0 EUR
68I-03 No.: 68I. be dešinės koplytėlės. Nevartotas, su lipde.
No.:68I. missing right roof. Unused, hinged.
10,0 EUR
69A-01 No.: 69A. Be dantelių. Nevartotas, su lipde.
No.:69A. Imperforated. Unused, hinged.9,0 EUR
70A-v2-011 No.: 70A-v2. Be dantelių. Nevartotas, su lipde. Klišės variantas v2 - "baltas taškas tarp "L" ir "I".
No.:70A-v2. Imperforated. Unused, hinged. Plate variety v2 - "white spot between "L" and "I".

25,0 EUR
70-v4-011 No.: 70v4. Klišės variantas v4 - "sujungtos „T“ ir „U“ žodyje „LIETUVA“. Nevartotas. Su lipde.
No.:70v4. Plate variety v4 - "joint “T" and “U" in “LIETUVA". Unused. Hinged.

5,0 EUR
70-v10-01 No.: 70. v10 - sujungti skaičiai „1“ ir „6“. Nevartotas. Su lipde.
No.:70. variety v10 - joint “1” and “6”. Unused. Hinged.


5,0 EUR
70-G-01 No.: 70 G. Vertikaliai perforuota du kartus. Vartotas.
No.:70 G. Double vertical perforation. Used.


8,0 EUR
72A-01 No.: 72A. Be dantelių. Nevartotas, su lipde.
No.:72A. Imperforated. Unused, hinged.10,0 EUR
72A-03 No.: 72A. Be dantelių. Nevartotas, be lipdžių.
No.:72A. Imperforated. Unused, never hinged.12,0 EUR
72-v3-01 No.: 72. v3 - tamsus taškas dešinėje. Nevartotas. Su lipde.
No.:72. variety v3 - coloured spot on the right. Unused. Hinged.


5,0 EUR
74-v3-01 No.: 74. v3 - rudas taškas žemiau dešiniojo „3“. Nevartotas, su lipde.
No.:74. variety v3 - brown spot below the right “3”. Unused, hinged.


5,0 EUR
74-v4-01 No.: 74. v4 - rudas taškas žemiau dešiniojo „3“. Nevartotas, su lipde.
No.:74. variety v4 - brown spot below the right “3”. Unused, hinged.


5,0 EUR
74-v6-01 No.: 74. v6 - raudonas taškas prie antrosios „A“ žodyje „AUKSINAI“. Nevartotas, su lipde.
No.:74. variety v6 - red spot near the second “A” of “AUKSINAI“ (p.2). Unused, hinged.


5,0 EUR
75-v10-01 No.: 75. v10 - žalias taškas virš dešiniojo „5“. Nevartotas, su lipde.
No.:75. variety v10 - green spot above the right “5” (p.10). Unused, hinged.


5,0 EUR
75A-01 No.: 75A. Be dantelių. Nevartotas, su lipde.
No.:75A. Imperforated. Unused, hinged.10,0 EUR
75A-03 No.: 75A. Be dantelių. Nevartotas, be lipdžių.
No.:75A. Imperforated. Unused, never hinged.25,0 EUR

Back to top