ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shopping rules

Lietuva
No.: 76-86. Steigiamojo Seimo laida. / Inauguration of the National Assembly issue.Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
76-86-011 No.: 76-86. Pilna serija. Nevartota. Su lipdėmis.
No.:76-86. Complete set. Mint. Hinged.


7,0 EUR
76-86-021 No.: 76-86. Pilna serija. Vartota.
No.:76-86. Complete set. Used.


7,0 EUR
76-86-031 No.: 76-86. Pilna serija. Nevartota. Be lipdukų, tik ant 20sk ženklo nežymus lipduko(?) pėdsakas.
No.:76-86. Complete set. Mint. Never hinged, only 20sk stamp gum has sign of hinge(?).


16,0 EUR
76+78-031 No.: 76+78. Porelė. Nevartota. Be lipdukų. No 78 klišės variantas v2 - "nutraukta „M“ žodyje „STEIGIAMASIS“ ir tamsi dėmė žemiau pirmosios „S“ žodyje „SEIMAS“.
No.:76+78. Pair. Mint. Never hinged. No 78 plate variety v2 - broken “M" of “STEIGIAMASIS", coloured stain below the first “S” of “SEIMAS” (p.9) .100,0 EUR
78-83I-031 No.: 78-83I. Pilna kitų spalvų serija. Su lipdukais. Ant ženklų klijų pusėje yra rusvų dėmelių, žiūr. skeną.
No.:78-83I. Complete set. Other colours. Mint, hinged. Some stamps on the gum side have brownish spots.

290,0 EUR
76-M1-031 No.: 76. Lapo kraštas su tekstu virš 13 stulpelio. Nevartotas, be lipdžių.
No.:76. Margin with text above the 13th column. Mint, not hinged.


12,0 EUR
76-v1-031 No.: 76v1. Klišės variantas V1 - "tamsus taškas tarp „S“ ir „T“ žodyje „STEIGIAMASIS“. Nevartotas, be lipdžių (p.56).
No.:76v1. Plate variety v1 - "coloured spot between “S" and “T” of “STEIGIAMASIS” (p.56). Mint, never hinged.


10,0 EUR
76-v4-031 No.: 76v4. Klišės variantas V4 - "sugadinta paskutinė „S“ žodyje „STEIGIAMASIS“. Nevartotas, be lipdžių (p.94).
No.:76v4. Plate variety v4 - "defected last “S” of “STEIGIAMASIS” (p.94). Mint, never hinged.


10,0 EUR
76-v6-031 No.: 76v6. Klišės variantas V6 - "baltas taškas prie gūnios". Nevartotas, be lipžių (p.18).
No.:76v6. Plate variety v6 - "white spot near horse-cloth" (p.18). Mint, never hinged.


10,0 EUR
76-v7-031 No.: 76v7. Klišės variantas V7 - "tamsus taškas ant gūnios". Nevartotas, be lipdžių (p.64).
No.:76v7. Plate variety v7 - "coloured spot on horse-cloth" (p.64). Mint, never hinged.


10,0 EUR
76-v9-031 No.: 76v9. Klišės variantas V9 - "kairysis „1“ vertikaliai sulygiuotas su raide „L“. Nevartotas, be lipdžių.
No.:76v9. Plate variety v9 - "left numeral aligned vertically". Mint, never hinged.


7,0 EUR
77-M1-031 No.: 77. Lapo kraštas su tekstu prie ketvirtos eilutės, kairėje. Nevartotas, be lipdžių.
No.:77. Margin with text near the 4th row. Mint, not hinged.


15,0 EUR
77-vp1-011 No.: 77 vp1. Vertikali porelė su No79. Nevartota, su lipdukais.
No.:77v1. Vertical pair with No79. Mint, hinged.


60,0 EUR
77-v1-031 No.: 77v1. Klišės variantas V1 - „lapelis“ tarp „T“ ir „E“ žodyje „STEIGIAMASIS“. Nevartotas, be lipdžių (p.34).
No.:77v1. Plate variety v1 - “leave” between “T” and “E” of “STEIGIAMASIS” (p.34). Mint, never hinged.


10,0 EUR
77-v3-031 No.: 77v3. Klišės variantas V3 - "balta dėmė žemiau kardo". Nevartotas, be lipdžių (p.101).
No.:77v3. Plate variety v3 - "white spot below sword" (p.101). Mint, never hinged.


10,0 EUR
77-v4-031 No.: 77v4. Klišės variantas V4 - "pažeistas rėmelis virš paskutinės „S“ žodyje „STEIGIAMASIS“. Nevartotas, be lipdžių (p.56).
No.:77v4. Plate variety v4 - "defective frame above the last “S” of “STEIGIAMASIS” (p.56). Mint, never hinged.


10,0 EUR
77-v6-031 No.: 77v6. Klišės variantas V6 - "baltas brūkšnys prie žirgo nosies". Nevartotas, be lipdžių (p.72).
No.:77v6. Plate variety v6 - "white scratch near horse‘s nose" (p.72). Mint, never hinged.


10,0 EUR
77-v8-031 No.: 77v8. Klišės variantas V8 - "baltas taškas prie žirgo kojos". Nevartotas, be lipdžių (p.50).
No.:77v8. Plate variety v8 - "white spot near leg of horse" (p.50). Mint, never hinged.


10,0 EUR
77-v9-031 No.: 77v9. Klišės variantas V9 - "pažeista „A“ žodyje „SKATIKŲ“. Nevartotas, be lipdžių (p.89).
No.:77v9. Plate variety v9 - "broken “A” of “SKATIKU” (p.89). Mint, never hinged.


10,0 EUR
77-v10-031 No.: 77v10. Klišės variantas V10 - „i“ vietoj „I“ žodyje „LIETUVA“ (p.86). Nevartotas, be lipdžių (p.89).
No.:77v10. Plate variety v10 - “i” for “I” in “LIETUVA” (p. 86). Mint, never hinged.


10,0 EUR
79-M1-031 No.: 79. Lapo kraštas su tekstu prie ketvirtos ir penktos eilutės, kairėje. Viršutinis ženklas su v2 - "nutrauktas kardas" (p.49). Nevartotas, be lipdžių.
No.:79. Margin with text near the 4th and 5th row. Upper stamp with v2 - "broken sword" (p.49). Mint, not hinged.

35,0 EUR
79-v7-031 No.: 79v7. Klišės variantas V7 - "tamsus brûkšnelis virš antros „K“ žodyje „SKATIKų“. Nevartotas, be lipdžių (p.14).
No.:79v7. Plate variety v7 - "coloured stroke above the second “K” of “SKATIKų”(p.14). Mint, never hinged.


10,0 EUR
79-v8-031 No.: 79v8. Klišės variantas V8 - "pažeistas dešinysis „3“. Nevartotas, be lipdžių (p.60).
No.:79v8. Plate variety v8 - "broken right “3” (p.60). Mint, never hinged.


10,0 EUR
78-v1-031 No.: 78v1. Klišės variantas V1 - "tamsus taškas prie kairiojo rėmelio“. Nevartotas, be lipdžių (p.47).
No.:78v1. Plate variety v1 - "coloured spot near the top of the left frame" (p.47). Mint, never hinged.


10,0 EUR
78-v2-031 No.: 78v2. Klišės variantas V2 - "tamsi dėmė ant raidės „L“ žodyje „LIETUVA“. Nevartotas, be lipdžių (p.58).
No.:78v2. Plate variety v2 - "coloured spot on letter “L” of “LIETUVA” (p.58). Mint, never hinged.


10,0 EUR
78-v3+v4-031 No.: 78v3,v4. Klišės variantas V3 - "pažeista „L“ žodyje „LIETUVA“ (p.81) ir v4 - "šviesus taškas prie plaukų“ (p.82). Nevartotas, be lipdžių.
No.:78v3, v4. Plate variety v3 - "broken “L” of “LIETUVA” (p.81) and v4 - "bright spot near hairs" (p.82). Mint, never hinged.18,0 EUR
78-v5-031 No.: 78v5. Klišės variantas V5 - "žalsvas taškas ant skruosto“. Nevartotas, be lipdžių (p.27).
No.:78v5. Plate variety v5 - "light green spot on cheek " (p.82) . Mint, never hinged.


10,0 EUR
78-v8+v6-031 No.: 78v8,v6. Klišės variantas V8 - "baltas brûkšnys tarp „2“ ir „0“ (p.69) ir v6 - "baltas taškas prie „0“ (p.84). Nevartotas, be lipdžių.
No.:78v8, v6. Plate variety v8 - "white stroke between “2” and “0” (p.69) and v6 - "white spot near “0” (p.84). Mint, never hinged.20,0 EUR
78-v7-031 No.: 78v7. Klišės variantas V7 - "baltas taškas prie „2“. Nevartotas, be lipdžių (p. 72).
No.:78v9. Plate variety v7 - "white spot near “2” (p.72). Mint, never hinged.


10,0 EUR
78-v9-031 No.: 78v9. Klišės variantas V9 - "tamsus taškas ant portreto rėmo“. Nevartotas, be lipdžių (p.9).
No.:78v9. Plate variety v9 - "coloured spot on the frame of portrait " (p.9) . Mint, never hinged.


10,0 EUR
80-v1-031 No.: 80v1. Klišės variantas V1 - "raudonas taškas prie kairiojo ženklo krašto“. Nevartotas, be lipdžių (p.62).
No.:80v1. Plate variety v1 - "red spot near the left frame" (p.62). Mint, never hinged.


10,0 EUR
80-v3-031 No.: 80v3. Klišės variantas V3 - "pažeistas dešinysis rėmelis“. Nevartotas, be lipdžių (p.83).
No.:80v3. Plate variety v3 - "fuzzy right frame" (p.83). Mint, never hinged.


10,0 EUR
80-v4-011 No.: 80v4. Klišės variantas V4 - "baltas brûkšnys ant apatinio ornamento lapo“. Nevartotas, su lipdėmis (p.18, 21...).
No.:80v4. Plate variety v4 - "white stroke on the bottom of a leaf of the right ornament" (p.18, 21...). Mint, hinged.


3,0 EUR
80-v6-031 No.: 80v6. Klišės variantas V6 - "baltas taškas prie skaièiaus „4”. Nevartotas, be lipdžių (p.80).
No.:80v6. Plate variety v6 - "white spot near the numeral “4” (p.80). Mint, never hinged.


10,0 EUR
80-v9-031 No.: 80v9. Klišės variantas V9 - "datoje suteptas skaitmuo „2“. Nevartotas, be lipdžių (p.48).
No.:80v9. Plate variety v9 - "stained “2” in date” (p.48). Mint, never hinged.


10,0 EUR
80-v10-031 No.: 80v10. Klišės variantas V10 - "tamsus taškas apatiniame rėmelyje“. Nevartotas, be lipdžių (p.85).
No.:80v10. Plate variety v10 - "coloured spot on the bottom frame" (p.85). Mint, never hinged.


10,0 EUR
81-v2-031 No.: 81v2. Klišės variantas V2 - "tamsus taškas ant „0“ skaièiuje „50“. Nevartotas, be lipdžių (p.22).
No.:81v2. Plate variety v2 - "coloured spot on “0” of “50” (p.22). Mint, never hinged.


10,0 EUR
81-v3-031 No.: 81v3. Klišės variantas V3 - "baltas brûkšnys ant lapo“. Nevartotas, be lipdžių (p.19).
No.:81v3. Plate variety v3 - "white stroke on the leave” (p.19). Mint, never hinged.


10,0 EUR
81-v5-031 No.: 81v5. Klišės variantas V5 - "baltas taškas prie skaitmens „5” skaièiuje „50“. Nevartotas, be lipdžių (p.90).
No.:81v5. Plate variety v5 - "white spot near the numeral “5” of “50” (p.90). Mint, never hinged.


10,0 EUR
81-v4+v1-031 No.: 81v4,v1. Klišės variantas V4 - "baltas taškas prie skaitmens „5” skaièiuje „50” (p.70). Klišės variantas V1 - "šviesus taškas dešiniajame ornamente ir tamsus brûkšnys dešiniajame rėmelyje“. Nevartotas, be lipdžių (p.85).
No.:81v4, v1. Plate variety v4 - "white spot near the numeral “5" of “50” (p.70). Plate variety v1 - "light spot in the right ornament and dark spot on the right frame” (p.85).Mint, never hinged.20,0 EUR
82-v1-031 No.: 82v1. Klišės variantas V1 - "baltas taškas ant karûnos“. Nevartotas, be lipdžių (p.37).
No.:82v1. Plate variety v1 - "white spot on the crown" (p.37). Mint, never hinged.


10,0 EUR
82-v3-031 No.: 82v3. Klišės variantas V3 - "didelė šviesi dėmė fone“. Nevartotas, be lipdžių (p.37).
No.:82v3. Plate variety v3 - "big light stain on the left" (p.37). Mint, never hinged.


10,0 EUR
82-v5-031 No.: 82v5. Klišės variantas V5 - "tamsus taškas ornamente“. Nevartotas, be lipdžių (p.39).
No.:82v5. Plate variety v5 - "coloured spot in the ornament" (p.39). Mint, never hinged.


10,0 EUR
82-v6-031 No.: 82v6. Klišės variantas V6 - "šviesus taškas deš. ornamente“. Nevartotas, be lipdžių (p.66).
No.:82v6. Plate variety v6 - "light spot on the right ornament" (p.66). Mint, never hinged.


10,0 EUR
82-v7-031 No.: 82v7. Klišės variantas V7 - "balti taškai prie skaitmens „0“. Nevartotas, be lipdžių (p.87).
No.:82v7. Plate variety v7 - "white spots near the numeral “0” (p.87). Mint, never hinged.


10,0 EUR
82-v8-031 No.: 82v8. Klišės variantas V8 - "tamsus taškas apatiniame ornamente“. Nevartotas, be lipdžių (p.7).
No.:82v8. Plate variety v8 - "coloured spot in the bottom ornament” (p.7). Mint, never hinged.


10,0 EUR
83-v1-031 No.: 83v1. Klišės variantas V1 - "pažeistas dešinysis rėmelis“. Nevartotas, be lipdžių (p.83).
No.:83v1. Plate variety v1 - "fuzzy right frame" (p.83). Mint, never hinged.


10,0 EUR
83-v2-031 No.: 83v2. Klišės variantas V2 - "įstrižas šviesus brūkšnys žemiau žodžio „PAŠTAS“. Nevartotas, be lipdžių (p.44).
No.:83v2. Plate variety v2 - "light scratch below “PAšTAS” (p.44). Mint, never hinged.


10,0 EUR
83-v3-031 No.: 83v3. Klišės variantas V3 - "baltas brūkšnys ant apatinio ornamento lapo“. Nevartotas, be lipdžių (p.18, 21...).
No.:83v3. Plate variety v3 - "white stroke on the bottom of a leaf of the right ornament (p.18, 21...). Mint, never hinged.


7,0 EUR
83-v4-031 No.: 83v4. Klišės variantas V4 - "tamsiai violetinis taškas prie ženklo dešiniojo krašto“. Nevartotas, be lipdžių (p.10).
No.:83v4. Plate variety v4- "violet spot near the stamp (p.10). Mint, never hinged.


10,0 EUR
83-v8-031 No.: 83v8. Klišės variantas V8 - "šviesus taškas virš raidės „M“ žodyje „SEIMAS“. Nevartotas, be lipdžių (p.85).
No.:83v8. Plate variety v8- "light spot above letter “M” in the word "SEIMAS” (p.85). Mint, never hinged.


10,0 EUR
84-v1-031 No.: 84v1. Klišės variantas V1 - "baltas taškas virš raidės „M“ žodyje „STEIGIAMASIS“. Nevartotas, be lipdžių. Viena iš pozicijų p. 13, 18, 43, 48, 73, 78, 103 ir 108.
No.:84v1. Plate variety v1 - "white spot above the letter “M” of “STEIGIAMASIS” (p. 13, 18, 43, 48, 73, 78, 103 and 108). Mint, never hinged.


12,0 EUR
84-v3-011 No.: 84v3. Klišės variantas V3 - „įkirsta“ ąžuolo šaknis“. Nevartotas, su lipdėmis. Viena iš pozicijų (p. 4, 9, 34, 39, 64, 69, 94 ir 99).
No.:84v3. Plate variety v3 - "cut of a root of the oak" (p. 4, 9, 34, 39, 64, 69, 94 and 99). Mint, hinged.


6,0 EUR
84-P2-031 No.: 84P2. Su „tarpeliu“ kairėje. Nevartotas, be lipdžių.
No.:84P2. With “gutter" at the left . Mint, never hinged.


12,0 EUR
85-v2-031 No.: 85v2. Klišės variantas V2 - „šviesus taškas tarp dviejų „E“ raidžių" (p.113). Nevartotas, be lipdžių.
No.:85v2. Plate variety v2 - “a light spot between two “E” letters" (p.113). Mint, never hinged.


15,0 EUR
85-v3-031 No.: 85v3. Klišės variantas V3 - „baltas taškas virš raidės „M“ žodyje „STEIGIAMASIS“. Viena iš (p. 13, 18, 43, 48, 73, 78, 103 ir 108). Nevartotas, be lipdžių.
No.:85v3. Plate variety v3 - “white spot above the letter “M” of “STEIGIAMASIS”, one of p. 13, 18, 43, 48, 73, 78, 103 and 108. Mint, never hinged.


15,0 EUR
85-v5-031 No.: 85v5. Klišės variantas V5 - „šviesus taškas ant ąžuolo kamieno“. (p. 88). Nevartotas, be lipdžių.
No.:85v5. Plate variety v5 - “light spot on the trunk of the oak ” (p. 88). Mint, never hinged.


15,0 EUR
85-v6-031 No.: 85v6. Klišės variantas V6 - „įkirsta“ ąžuolo šaknis“. Viena iš p. 4, 9, 34, 39, 64, 69, 94 ir 99. Nevartotas, be lipdžių.
No.:85v6. Plate variety v6 - “light spot on the trunk of the oak” (p. 4, 9, 34, 39, 64, 69, 94 and 99) . Mint, never hinged.


15,0 EUR
85-v7-031 No.: 85v7. Klišės variantas V7 - „baltas taškas ant skaitmens „3” (p.114). Nevartotas, be lipdžių.
No.:857. Plate variety v7 - “white spot on the numeral “3" (p.114). Mint, never hinged.

15,0 EUR
85-P2-031 No.: 85P2. Su „tarpeliu“ kairėje. Nevartotas, be lipdžių.
No.:85P2. With “gutter" at the left . Mint, never hinged.


15,0 EUR
86-v2-031 No.: 86v2. Klišės variantas V2 - "baltas taškas virš raidės „M“ žodyje „STEIGIAMASIS“. Nevartotas, be lipdžių (p. 13, 18, 43, 48, 73, 78, 103 ir 108).
No.:86v2. Plate variety v2 - "white spot above the letter “M” of “STEIGIAMASIS” (p. 13, 18, 43, 48, 73, 78, 103 and 108). Mint, never hinged.


15,0 EUR
86-v3-031 No.: 86v3. Klišės variantas V3 - "šviesi dėmė tarp „E“ ir „I“ žodyje „SEIMAS“. Nevartotas, be llipdžių (p. 98).
No.:86v3. Plate variety v3 - "light spot between “E” and “I” of “SEIMAS” (p. 98). Mint, never hinged.


20,0 EUR
86-v4-031 No.: 86v4. Klišės variantas V4 - "šviesi dėmė tarp „M“ ir „A“ žodyje „SEIMAS“. Nevartotas, be lipdžių (p. 65).
No.:86v4. Plate variety v4 - "light spot between “M” and “A" of “SEIMAS” (p. 65). Mint, never hinged.


20,0 EUR
86-v5-011 No.: 86v5. Klišės variantas V5 - "trûksta lapo po šaka“. Nevartotas, su lipde (p.21, 26, 51, 56, 81, 86, 111 ir 116).
No.:86v5. Plate variety v5 - "missing leaf below the branch” (p.21, 26, 51, 56, 81, 86, 111 and 116). Mint, hinged.


7,0 EUR
86-v6-031 No.: 86v6. Klišės variantas V6 - "tamsus taškas ant aukuro liepsnos“. Nevartotas, be lipdžių (p.12, 17, 42, 47, 72, 77, 102, 107).
No.:86v6. Plate variety v6 - "coloured spot on the flame" (p.12, 17, 42, 47, 72, 77, 102, 107). Mint, never hinged.


15,0 EUR
86-v7-031 No.: 86v7. Klišės variantas V5 - "papildoma šviesi „šaka“. Nevartotas, be lipdžių (p.79).
No.:86v7. Plate variety v7 - "an “extra” light branch of the oak” (p.79). Mint, never hinged.


20,0 EUR
86-v8-031 No.: 86v8. Klišės variantas V8 - „įkirsta“ ąžuolo šaknis“. Nevartotas, be llipdžių (p. 4, 9, 34, 39, 64, 69, 94 ir 99).
No.:86v8. Plate variety v8 - "cut on the root of the oak” (p. 4, 9, 34, 39, 64, 69, 94 and 99). Mint, never hinged.


15,0 EUR
86-P2-031 No.: 86P2. Su "tarpeliu" kairėje.
No.:86P2. With gutter at the left.Mint, never hinged.


15,0 EUR

Back to top