ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Klaipėdos kraštas. 1920-1939. / Memel. 1920-1939.


Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusë
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
47-48-011 No.:47-48. Pilna serija. Nevartoti, su lipdukais.
No.:47-48. Complete set. Mint, hinged.


3,00 EUR
cards-Memel-021 No.:Devynios pašto kortelės, siųstos iš devynių skirtingų Klaipėdos krašto vietovių su lietuviškais ir vokiškais antspaudais.
Nine post cards, sent from different post offices in March-April 1939 with Lithuanian and German postmarks.


90,00 EUR

Back to top