ANTANAS'
SHOP
offers today
* * * * * * * * * *

Shoping rules

Autografai. / Autographs.


Lot No. Pav.
Pic.
Kita pusė
Other side
Trumpas aprašymas / Short description Detalės
Details
Stovis
Quality
Kaina
Price
Izidorius Tamošaitis "Vairo" žurnalo redaktoriaus Izidorio Tamošaičio autografas ant atviruko, 1936 metais siųsto A. Kuncei.
Autograph of "Vairas"editor Izidorius Tamosaitis on postcard, sent to Germany in 1936.


60,00 EUR
Vytautas Jonynas Dailininko Vytauto Jonyno autografas ant Vatikano voko. 1959.
Autograph of designer Vytautas Jonynas on Vatican cover, 1959.

Lietuvos kunigas, filosofas, visuomeninkas, spaudos darbuotojas, profesorius. Mirė 1943 m. Rešiotų lageryje.

60,00 EUR
Adomas Varnas Dailininko Adomo Varno autografas ant Lithpex 1972 m voko.
Autograph of designer Adomas Varnas on Lithpex 1972 cover.


120,00 EUR
Jonas Binderis Dailininko Jono Binderio autografas ant 1928 m ženklo.
Autograph of designer Jonas Binderis on the stamp.


80,00 EUR
Peter Good Dailininko Peter'io Good'o autografas ant 1994 m. voko.
Autograph of designer Peter Good on 1994 cover.


40,00 EUR
Violeta Skabeikienė-01 Dailininkės Violetos Skabeikienės autografas ant 1990 m. ženklų lapelio.
Autograph of designer Violeta Skabeikiene on sheet of stamps 1994.


25,00 EUR
Violeta Skabeikienė-02 Dailininkės Violetos Skabeikienės autografas ant 1991 m. ženklų lapelio gabalo.
Autograph of designer Violeta Skabeikiene on part of stamps sheet 1991.


25,00 EUR
Violeta Skabeikienė-03 Dailininkės Violetos Skabeikienės autografas ant 1991 m. ženklų lapelio gabalo.
Autograph of designer Violeta Skabeikiene on part of stamps sheet 1991.


25,00 EUR
Violeta Skabeikienė-04 Dailininkės Violetos Skabeikienės autografas ant 1994 m. ženklo.
Autograph of designer Violeta Skabeikiene on the stamp from 1994.


25,00 EUR
Violeta Skabeikienė-05 Dailininkės Violetos Skabeikienės autografas ant 1994 m. ženklo.
Autograph of designer Violeta Skabeikiene on the stamp from 1994.


25,00 EUR
Kostas Katkus-01 Dailininko Kosto Katkaus autografas ant 1992 m. ženklų.
Autograph of designer Kostas Katkus on stamps 1992.


25,00 EUR
Kostas Katkus-02 Dailininko Kosto Katkaus autografas ant 1992 m. ženklų.
Autograph of designer Kostas Katkus on stamps 1992.


25,00 EUR
Jokūbas Zovė-01 Dailininko Jokūbo Zovės autografas ant 1991 m. ženklo.
Autograph of designer Jokubas Zove on stamp 1991.


25,00 EUR
Antanas Jankauskas-01 Dailininko Antano Jankauskas autografas ant 1991 m. ženklo.
Autograph of designer Antanas Jankauskas on stamp 1992.


15,00 EUR
Antanas Jankauskas-02 Dailininko Antano Jankauskas autografas ant 1999 m. ženklo.
Autograph of designer Antanas Jankauskas on stamp 1999.


10,00 EUR