Žinomiausi Lietuvos filatelistų draugijos, klubai ir jų leidiniai / Well known Lithuanian philatelc societies, clubs and periodicals.


Būtų labai gerai, jeigu jūs, turėdami informacijos apie Lietuvos filatelijos draugijas, klubus, jų istorijas, leidinius, pasidalintumėte su ja su visais filatelistais, kuriems įdomi Lietuvos filatelijos istorija.

  • Filatelistų klubas "LITUANICA" (LIETUVA, Kaunas, 1992-2013) / Philatelic Club "LITUANICA" (Lithuania, 1992-2013)
  • Filatelistų draugija LIETUVA (JAV,Čikaga, nuo 2011 m.) / The Lithuania Philatelic Society (LPS, since 2011)
  • Filatelistų draugija LIETUVA (JAV,Čikaga, iki 2010 m.) / The Lithuania Philatelic Society (LPS, until 2010)
  • Lietuvos tyrinėtojų sąjungos svetainė / Forschungsgemeinschaft Litauen e.V. (Germany)
  • Jan Kaptein. Lietuvos pašto istorija. / Jan Kaptein. Postal History of Lithuania. (The Netherlands)
  • Die Arbeitsgemeinschaft Baltikum e.V. DIE Baltikum-Sammler in Zentraleuropa