Žymiausi Lietuvos filatelistai

Būtų labai gerai, jeigu jūs, jeigu turite informacijos apie Lietuvos filatelistus, pasidalintumėte su ja su visais filatelistais, kuriems įdomios mūsų filatelistų biografijos.

 • Jonas Bučnys, M.D. / John Adam Buchness, M.D. By Dr. Vytautas Doniela, Sidnėjus, Australia.
 • Dr. Vytautas Doniela, Sidnėjus, Australija./Dr. Vytautas DONIELA, Sydney, Australia
 • PREZIDENTO ŽMONA KRISTINA GRINIUVIENĖ (GRINIENĖ) / K.GRINIUVIENĖ, THE WIFE OF LITHUANIAN PRESIDENT. By Perpetua Dumšienė "Phillit" 2009. No:49 p.21-22.
 • K. Griniaus žmona mano vyras mirė baisiomis sąlygomis - DELFI //www.lrt.lt 2013 m. spalio 28 d.
 • Juozas Liubinskas Sr, JAV. By A. Gintneris.
 • Eduardas Martinas (Martinavičius), Australija. By Dr. Vytautas Doniela.
 • Edvardas Martinavičius (Martinas) prisimena 1941m. "birželinius"
 • Charles (Kazys) Matuzas. By Dr. Vytautas Doniela.
 • Dr. Jono Mikulskio sukaktys. Dr. Vytautas Doniela / Anniversaries of Dr. Jonas Mikulskis. By Dr. Vytautas Doniela "Phillit" 2010. No53 p. 15-17.
 • Kazys Milvidas: 2015 - gimimo ir mirties sukaktys. Dr. Vytautas Doniela / / Anniversaries of Kazys Milvidas. By Dr. Vytautas Doniela
 • Walter E. Norton (Norkevičius), JAV. By Dr. Vytautas Doniela.
 • Dr. Aleksandras M.Rackus
 • Ignas Sakalas (Sakalauskas), JAV. By Dr. Vytautas Doniela.
 • Šarūnas Toliušis, Klaipėda.
 • Vytautas Valantinas, JAV. By Dr. Vytautas Doniela.
 • Juozas Žygas, JAV. By Dr. Vytautas Doniela.